Vilket solsystem är närmast?

Man talar mycket om andra stjärnor med planeter, men vilken ligger närmast?

Man känner i dag till långt över hundra stjärnor med planeter kretsande runt sig. Den närmaste är den röda dvärgen Gliese 876, som befinner sig ”bara” 15 ljusår från vårt solsystem. Femton ljusår är en bagatell i kosmiska sammanhang, där exempelvis vår egen galax, Vintergatan, har en diameter på cirka 100000 ljusår. År 1998 konstaterade astronomerna att Gliese 876 har en planet med en massa på omkring det dubbla av Jupiters. Planetens omloppstid är 61 dygn, och den kretsar runt stjärnan på ett avstånd som är bara en femtedel av jordens avstånd från solen. Gliese 876 har dessutom en inre planet, som hittades 2001, vars massa är hälften av Jupiters. Dess omloppstid är 30 dygn och dess banradie bara 13 procent av jordens. Skulle det finnas liv på en av dessa planeter, kunde vi teoretiskt sett kommunicera med den, då det bara skulle ta 15 år för en signal att nå dit. Existensen av liv är dock mer än tveksam, eftersom det troligen rör sig om gasjättar, som inte alls liknar jorden.