Varför består alla planeter inte av samma materia?

Vårt solsystem har två planettyper. Små planeter av sten och metall och stora yttre gasplaneter, vilka precis som solen mest består av väte och helium. Denna skillnad hänger ihop med var i solsystemet planeterna bildats. Alla planeter kommer från den skiva av gas och stoft som omgav den unga solen. Nära inpå solen var gasens temperatur så hög att endast tunga ämnen kunde kondensera. Det innebar att de inre planeterna byggdes upp av ganska sällsynta tyngre grundämnen som järn, nickel, kisel och syre.

Fjerne planeter langt ude i rummet
© Shutterstock

Vårt solsystem har två planettyper. Små planeter av sten och metall och stora yttre gasplaneter, vilka precis som solen mest består av väte och helium. Denna skillnad hänger ihop med var i solsystemet planeterna bildats. Alla planeter kommer från den skiva av gas och stoft som omgav den unga solen. Nära inpå solen var gasens temperatur så hög att endast tunga ämnen kunde kondensera. Det innebar att de inre planeterna byggdes upp av ganska sällsynta tyngre grundämnen som järn, nickel, kisel och syre. Det var också därför som de inre planeterna aldrig blev särskilt stora. Längre bort från solen kunde lättare ämnen som väte och helium kondensera till ett slags snö, och väte och helium fanns det massor av. Därför har gas- och isjättarna blivit så stora.