Varför är rymden svart?

Det enkla svaret är att rymden inte har någon atmosfär som sprider ljuset, men det finns också mycket mer komplicerade förklaringar.

Svart rymd

Det låter som en enkel fråga, men i själva verket är det svårt att svara på varför rymden är svart. Man kan säga att det finns två svar. Det enkla är att himlen ser svart ut från rymden, för att det inte finns någon atmosfär som sprider ljuset. Jordens himmel ser blå ut för att solljuset sprids av luftens molekyler.

Det komplicerade svaret hänger ihop med hela universums uppbyggnad. Vore universum både oändligt stort och oändligt gammalt, skulle vi oavsett åt vilket vi än tittade kunna se ljuset från oändligt många stjärnor. Därför skulle natthimlen i verkligheten vara ljus – faktum är att det skulle komma så mycket strålning från det avlägsna universum att vi inte skulle kunna existera.

Att himlen i verkligheten är mörk kallas för Olbers paradox. I dag menar forskarna att lösningen på paradoxen är att det synliga universum varken är oändligt stort eller oändligt gammalt. Universum skapades för omkring 13,7 miljarder år sedan, och det betyder att vi inte kan se längre ut i rymden än 13,7 miljarder ljusår, och det begränsar i hög grad antalet synliga stjärnor och deras ljus.