Var ligger Vintergatan?

Befinner sig solen och Vintergatan i mitten eller utkanten av universum? Vilka andra galaxer ligger vi närmast?

För att besvara frågan om Vintergatansplacering måste man se på universums struktur. Astronomerna är eniga om att universum inte har någon gräns, och de flesta anser därför att det måste vara oändligt stort. Enligt de moderna kosmologiska teorierna har rymden en inbyggd geometrisk krökning, som beror på tyngdkraften från bland annat stjärnorna. Det ger den överraskande möjligheten att universum ändå kan vara slutet utan att ha en gräns, på samma sätt som ytan på ett klot. Om man tänker sig ett klots yta som modell för universums uppbyggnad är det tydligt att det inte finns särskilda ställen man kan peka ut – en kulas yta har ingen mittpunkt och ingen ytterkant. Om universum är av den här slutna sorten, skulle solen och Vintergatan inte ligga på något speciellt ställe. I den moderna kosmologin räknar man emellertid med att universum är oändligt stort, men på ett sådant sätt att det inte är någon skillnad på de enskilda punkterna. Inte heller i den här modellen ligger alltså jorden, solen och Vintergatan på någon närmare angiven plats. Ett bra bevis för rymdens homogenitet får man från den så kallade kosmologiska mikrovågsstrålningen. Dess intensitet är nämligen den samma i alla riktningar med en exakthet på 1:100000. Det kan den bara vara om universum saknar centrum. Medan det är omöjligt att fastställa Vintergatans adress i universum som helhet, kan man mycket väl säga något om den lokala geografin. Vår egen galax ingår i en löst sammanhållen grupp av galaxer, den så kallade Lokala gruppen, med 30-40 medlemmar. På många ställen i universum finns det emellertid galaxhopar med tusen eller fler medlemmar. Den Lokala gruppen ingår i en superhop, som är koncentrerad omkring den stora galaxhopen Virgohopen.