Vad skulle hända om jorden låg längre ut i Vintergatan?

Hur viktig är placeringen av solsystemet i Vintergatan? Vad skulle det exempelvis betyda för livets uppkomst om jorden låg längre ut i galaxen?

© Shutterstock

Vi bor cirka två tredjedelar från centrum ut mot kanten av Vintergatan och det ska vi vara tacksamma för. Solsystemet skulle nämligen se helt annorlunda ut, om det det hade bildats längre ut i galaxen.

Där ute är alla tyngre grundämnen mycket mer sällsynta än i vårt grannskapg. Och det är problematiskt eftersom det är just de tunga grundämnena som utgör fröet till planeter.

Med färre tunga grundämnen att tillgå hade det tagit längre tid för stoftkorn och småsten att samlas till jorden – och ännu värre skulle det se ut för stora gasplaneter som Jupiter.

Gasjättar var livets barnmorska

Jupiters tjocka atmosfär av gas har samlats runt en fast kärna, som är 10-20 gånger större än jorden. Utan tunga grundämnen skulle en så stor kärna knappast hinna bildas innan solen med sin gravitationskraft hade sugit till sig majoriteten av gaserna i det unga solsystemet.

Och utan Jupiter skulle livet på jorden troligen inte ha uppstått. Enligt en populär teori har gasjätten både skaffat vatten till vår planet och skyddat den mot kometer.

En bra placering hjälpte livet på väg

Solsystemets placering i Vintergatan har gett jorden och livet tre stora fördelar.

© Shutterstock

1. Viktiga byggstenar

I vårt grannskap finns flera tunga grundämnen än det gör i utkanten av Vintergatan. De tunga grundämnena – exempelvis kol och järn – var nödvändiga för att jorden skulle uppstå och livet utvecklas.

© Shutterstock

2. God vattenförsörjning

I vår del av galaxen kan solsystem uppfostra gasjättar som Jupiter. Tidigt i solsystemets historia skickade Jupiter vattenhaltiga kometer och asteroider mot jorden som gjorde den våt.

© Shutterstock

3. Skydd mot nedslag

Senare har Jupiter fungerat som en sköld, som har fångat in asteroider och kometer eller skickat ut dem ut solsystemet. Gasjätten har därmed skyddat jorden mot utplånande nedslag.

Om vi däremot föreställer oss att solsystemet låg lite längre in mot centrum av Vintergatan, skulle vi möta andra problem. Där ligger stjärnorna tätare och jordens liv skulle utsättas för dödlig strålning från bland annat neutronstjärnor och supernovor.

Vi kan helt enkelt tacka vår placering i Vintergatan för att vi är här.