Vad skiljer en asteroid från en komet?

Den största skillnaden mellan kometer och asteroider är att asteroider är små klot av sten, medan kometer även innehåller stora mängder is. Skillnaden hänger samman med hur kloten har bildats. De flesta asteroider befinner sig i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Att asteroiderna inte innehåller is beror på att de bildats i ett område där temperaturen har varit för hög för att vatten skall kunna kondenseras. De flesta asteroider kännetecknas dessutom av att de har cirkelrunda banor.

Den största skillnaden mellan kometer och asteroider är att asteroider är små klot av sten, medan kometer även innehåller stora mängder is. Skillnaden hänger samman med hur kloten har bildats. De flesta asteroider befinner sig i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Att asteroiderna inte innehåller is beror på att de bildats i ett område där temperaturen har varit för hög för att vatten skall kunna kondenseras. De flesta asteroider kännetecknas dessutom av att de har cirkelrunda banor. Kometerna har bildats längre bort från solen, i synnerhet i det så kallade Kuiperbältet utanför Neptunus bana. Därute är temperaturen så låg att alla små klot innehåller massor av is. Om ett sådant isklot förirrar sig in mot det inre av solsystemet kommer isen att förångas, när klotet närmar sig solen. Resultatet blir att det lilla klotet omges av en så kallad koma av gas och stoft och får en lång kometsvans. Det kan emellertid vara ganska svårt att skilja mellan en asteroid och en komet. Ett bra exempel är objektet P/2007 R5. Det klassificerades först som en komet på grund av sin avlånga bana. Astronomerna tvivlade emellertid, eftersom P/2007 R5 varken bildade någon koma eller någon kometsvans. Plötsligt i september år 2007 blossade klotet våldsamt upp, när det rundade solen. Det råder ingen tvekan om att det rörde sig om ett kraftigt gasutbrott från dolda lager av is på detta klot, och det stämmer mycket bättre in på en komet än på en asteroid.