Vad är ett vitt hål?

Medan ett svart hål suger upp materia, så sänder ett vitt hål ut materia.

Vitt hål

De vita hålen är en rent matematisk lösning på ekvationer i Einsteins allmänna relativitetsteori. Det betyder att vi inte vet om det finns vita hål i verkligheten.

Rent matematiskt kan ett vitt hål uppfattas som ett svart hål, där tiden går baklänges. Det hänger ihop med att de fysikaliska lagarna i relativitetsteorin är desamma oavsett om tiden går fram- eller baklänges, men i den verkliga världen är det inte bara en naturkraft, till exempel tyngdkraften, som reagerar.

En enkel vardagserfarenhet visar att vi inte kan vända tidens gång: tappar vi ett ägg på golvet, så går det sönder – vi har gått från ordning till oordning. I den verkliga världen förlöper processer alltid på ett sådant sätt att den samlade mängden oordning växer. Därför ser vi aldrig den motsatta processen, där ett krossat ägg blir helt – motsvarande att tiden går baklänges.

Einsteins ekvationer kan ha flera lösningar. De lösningar vi är intresserade av motsvarar en fysisk verklighet som vi kan observera. Ekvationerna är komplicerade, och därför gör fysikerna några antaganden så att de blir enklare att arbeta med.

Det kan innebära risken att vi då finner en matematisk lösning som inte motsvarar den fysiska verkligheten. Den lösning på ekvationer i Einsteins relativitetsteori som beskriver ett vitt hål är högst sannolikt av denna typ. De vita hålen har hittats genom att man sett på teorin för ett tomt universum, där ekvationerna är lättare att ha med att göra, men alls inte är realistiska.