Varför försvann universum inte igen?

Vårt universum borde ha gått under i ett hav av strålning. Från början bildades både materia och antimateria, och om det funnits lika mycket av varje, skulle universum förvandlats till ren energi. Dock fanns det lite mer materia än antimateria.

15trh century model of the universe

Vad vet vi?

Stora delar av vår världsbild är byggd på starka symmetrier i naturlagarna. Vid universums begynnelse verkar det som att det för varje miljard antimateriapartiklar som bildades uppkom en miljard plus en materiapartiklar. Denna lilla snedfördelning har gjort att universum fortfarande existerar.

Obalansen är ett brott mot det som på vetenskapligt språk kallas CP-symmetrin. Uppgiften är nu att förklara hur detta brott mot CP-symmetrin kan förekomma och passa in i vår världsbild.

Samtidigt skall fenomenet helst påvisas experimentellt, så att man kan bekräfta att det existerar och kanske hitta en orsak till det. Man har under många år genomfört fysikaliska försök, vid vilka det bildas både materia och antimateria. Nästan utan undantag har det bildats exakt lika mycket av båda i överensstämmelse med CP-symmetrin. De brott som har observerats har varit för obetydliga för att förklara ojämnheten i universum.

År 2010 genomförde man emellertid på Fermilab i USA några försök, som gav ett genombrott i forskningen. Här bildades det en procent fler myoner än antimyoner. En procent är i detta sammanhang en ganska markant avvikelse, men ännu saknas en förklaring på varför det hände.

Kan vi få ett svar?

Efter att i många år ha sett mycket små brott mot CP-symmetrin har man nu konstaterat ett brott som är större än vi kan förklara med den så kallade standardmodellen. Flera sådana försök kan förväntas och kommer att ta oss närmare ett svar.