Big bang theory illustration

Vad fanns före Big Bang?

Astronomernas standardsvar har länge varit att frågan inte är meningsfull – det är som att fråga vad som ligger norr om Nordpolen. Detta håller dock nu på att förändras. Nu lägger man fram teorier om en tid före Big Bang och om ett annat universum.

Vad vet vi?

Big Bang är ett väletablerat begrepp, som beskriver universums utveckling från den gången det var mindre än en atom. Teorin säger dock ingenting om vad som fanns dessförinnan. Det är möjligt att tid och rum, som vi i dag känner dem, skapades i Big Bang. Det utesluter emellertid inte att bakgrunden skall sökas i något som fanns tidigare.

Det finns ett gammalt talesätt, som säger ”Ur intet kommer intet”. Det är faktiskt inte möjligt att vetenskapligt förstå ett universum, som dyker upp ur ingenting. Därför ser allt fler kosmologer Big Bang som en händelse, vars orsak skall sökas i något redan existerande.

LÄS OCKSÅ: Vilka bevis finns det för Big Bang?

Gemensamt för de nya övervägandena är att de utgår från ett tomrum, som kanske alltid har existerat och där kvantmekanikens lagar fungerar. Om vi har ett sådant rum, är det möjligt att ställa upp teorier som kanske kan ge ett svar på vad som hände före Big Bang.

En av dessa förklaringsmodeller kallas för ”evig inflation”. Enligt denna teori uppstår det i detta eviga tomrum hela tiden nya universum som utvidgas. Vårt universum är bara ett av sannolikt oändligt många, men de andra är så långt bort från oss i tid och rum att all kommunikation med dem är omöjlig.

I teorin argumenterar man för att tomrummet utvidgas fantastiskt snabbt, vilket kommer att föra de enskilda universum allt längre bort från varandra.

Andra teorier arbetar med cykliska universum, som uppstår och förstörs, för att sedan återfödas. Dessa teorier ger ett förslag på vad som ligger före Big Bang, men däremot löser de inte skapelsens fundamentala gåta: Varför finns det någonting i stället för ingenting? Problemet har bara knuffats ut i den oändligt avlägsna urtiden.

Kan vi få ett svar?

Ett svar skulle kräva att vårt universum kan märka existensen av andra eller tidigare universum. Den bästa platsen att leta på är i den kosmiska bakgrundsstrålningen. Man har försökt, men några säkra resultat har man inte fått – och man kommer knappast att göra det nu.