Vad ligger utanför universum?

Det universum som vi kan se har en begränsad utsträckning, men vad ligger vid sidan om denna händelsehorisont? Har det på något sätt en konsekvens för oss här på jorden?

Multivers

Vad vet vi?

Vi befinner oss i ett universum, som är 13,7 miljarder år gammalt. Eftersom det utvidgas, är det synliga universum större än man skulle kunna tro.

Till exempel är en galax, vars ljus har varit på väg i 10 miljarder år, inte 10 miljarder ljusår bort. Den är längre bort, eftersom universum har utvidgats, medan ljuset färdades mot oss. Om vi tar hänsyn till det, är radien av det synliga universum omkring 42 miljarder ljusår. Denna rymd kallas för Hubbleuniversum.

Teori 1: Ett oändligt stort rum

Det är inte otänkbart att det ligger något utanför detta område. Alltså öppnar Big Bang-teorin möjlighet för att det kan finnas en oändligt stor rymd utanför Hubbleuniversum.

LÄS OCKSÅ: Vilka bevis finns det för Big Bang?

Det kallas ett multiversum av typ 1 och består i praktiken av olika områden, eftersom universums ålder sätter gränser för hur långt vi kan se – och kommer att göra det, oavsett var vi befinner oss. Är denna förklaring riktig, är svaret på den ursprungliga frågan: Utanför det synliga universum finns bara mer universum.

Teori 2: Universum i tomrumsbubbla

Det finns en teoretisk möjlighet för ännu en typ av multiversum, kallad typ 2. Även i detta multiversum finns det oändligt många universum, men de delar inte rum med vårt. Varje universum är en bubbla i ett tomrum med egenskaper, som för oss är oförståeliga och bara kan beskrivas matematiskt.

Naturlagarna i de olika bubblorna är sannolikt väldigt olika, och det betyder att alla tänkbara naturlagar förekommer på ett eller annat ställe. Är denna förklaring den rätta, finns det utanför vårt universum ett tomrum och långt borta otaliga andra bubblor.

Teorin om ett oändligt stort universum av typ 1 har även en intressant filosofisk konsekvens: Om naturlagarna är lika överallt, kommer allting att upprepas ett oändligt antal gånger. Långt borta sitter alltså just nu otaliga av dina dubbelgångare och läser den här artikeln i Illustrerad Vetenskap.

Kan vi räkna med svar?

Det kan av uppenbara skäl bli svårt att observera något utanför det synliga universum. Det finns emellertid en liten möjlighet: år 2008 upptäckte man att galaxerna rör sig genom universum som om de påverkas av gravitationen från något som ligger mycket långt borta. Ytterligare observationer av denna så kallade dark flow kan kanske föra oss vidare.