Vad består universum av?

Universum är uppenbarligen fullt av stjärnor, planeter och gasmoln. Många beräkningar visar att något annat, som vi inte kan se, också måste finnas där. Vad är det ?

map of dark matter

Vad vet vi?

Om man analyserar ljus som har skickats ut från avlägsna galaxer, visar det sig att ljuset på väg mot jorden avböjs mer än förväntat. Tyngdkraften från de galaxer som ljuset passerar under vägen är för svag för att ansvara för den uppmätta krökningen.

Därför antar astronomerna att det finns så kallad mörk materia, som levererar den saknade tyngdkraften. Likaledes utvidgar sig universum allt snabbare, och det kräver en frånstötande kraft, som döpts till mörk energi.

Det går tack vare Einsteins berömda ekvation, E=mc2, att till massa räkna om den energi som måste finnas. Därmed kan vi få en ganska exakt bild av hur stor del av universum, som utgörs av mörk materia och mörk energi. Vi vet fortfarande inte mycket om vad dessa komponenter är. Ljussvaga objekt, neutriner och speciella partiklar kallade wimps har föreslagits utgöra den mörka materian.

Kan vi få ett svar?

Vad gäller mörk materia letar forskarna i dag efter stora och tunga partiklar, som kan skapa den extra tyngdkraften. Erfarenhetern av att hitta nya partiklar i laboratoriet är god, så projektet har rimliga chanser att lyckas.

Den mörka energin är svårare, och det finns inga reella idéer om vad den består av. Jakten försvåras av att det är svårt att göra bra mätningar av hur universums utvidgning accelererat.