Hur kommer allt att sluta?

Liksom allt levande dör, är det naturligt att anta att universum har ett slut. Ger oss våra nuvarande teorier möjlighet att sia något om universums död?

Big rip illustration

Vad vet vi?

Kosmologerna kan konstatera två viktiga saker: att universum utvidgas allt fortare, och att dess energiresurser är begränsade. Det innebär att stjärnorna i en avlägsen framtid kommer att dö en efter en, så att det till slut bara kommer att finnas små, röda dvärgstjärnor kvar. De omvandlar väte så långsamt att en del kan leva i över 100 miljarder år.

Ännu längre in i framtiden kommer galaxernas inbördes avstånd att öka allt mer, och med tiden kommer det nästan inte att finnas någon stjärna kvar i det synliga universum.

Samtidigt löses galaxerna gradvis upp. En del av deras stjärnor slukas av de svarta hålen i deras centrum, medan andra slungas ut i det stora tomrummet. Till slut kommer det bara att finnas kvar spridda svarta hål och döda stjärnor i ett helt mörkt universum. Går man ytterligare framåt i tiden, blir förutsägelserna beroende av den kosmologiska modell vi använder.

Man kan också tänka sig andra slut. Kanske sliter den mörka energin itu själva rymden som en följd av den konstanta utvidgningen i det som kallas the Big Rip. Eller så återföds kanske vårt universum efter en kollision med ett annat.

Tidigare har man varit inne på möjligheten att universums utvidgning skulle följas av en sammandragning, så att slutet blev en Big Crunch, i vilken all materia åter samlades i en enda punkt. Efter upptäckten av den mörka energin har man nästan lämnat denna tankegång.

Kan vi få ett svar?

Vi har en bra idé om universums utveckling några biljoner år in i framtiden. Det slutliga ödet känner vi dock inte, eftersom det är omöjligt att med 100 procents säkerhet bevisa kosmologiska teorier.