NASA, CSA, ESA

Se James Webb-teleskopets fantastiska porträtt av Jupiter

James Webb-teleskopet har igen bevist sit værd som kosmisk portrætfotograf. Se billederne her.

Polarsken, mäktiga stormsystem, månar och enorma stoftringar.

Nasa har offentliggjort nya bilder av Jupiter som togs av James Webb Space Telescope (JWST) i juli, och bilderna är spektakulära.

Bilderna har tagits med en kamera som fångar upp infraröda, nära infraröda och elektromagnetiska vågor, som strömmar ut från himlakroppar i universum.

Genom att koda om vågorna till färger som faller innanför det spektrum vi kan se, kan Nasa, SCA och Esa nu presentera solsystemets största planet i all sin prakt.

© NASA, CSA, ESA

På bilden ser du Jupiters polarsken i orange, gult och grönt ljus vid planetens nord- och sydpol. "Den stora röda fläcken", ett stormsystem som är så stort att det skulle kunna täcka hela jorden, syns på bilden som en vit prick, eftersom molntäcket reflekterar solens ljusvågor.

© NASA, CSA, ESA

På bilden ovan ser du Jupiters ringar samt månarna Amalthea och Adrastea (solsystemets andra och tredje snabbaste månar efter Jupiters innersta måne, Metis).

Heidi Hammel, som forskar i observationer av vårt solsystem, förklarar att de vita prickarna och strecken på bilden troligen är toppen av moln från stormsystem. De mörka banden norr om Jupiters ekvator har mindre molntäcke och reflekterar därför mindre ljus.

Ringen, som kan anas på bilden, är stoft från månen Adrastea, som förflyttar sig med 31,37 kilometer i sekunden. Ringens position hålls kvar av tyngden från Adrastea.

De små vita fläckarna längst ned på bilden visar ljuset från galaxer som strålar i bildens avlägsna bakgrund.