Hubble levererar 12 nya – och helt fantastiska – bilder från rymden

Nebulosor, spiralgalaxer och jättestjärnhopar. Hubbleteleskopet är i full färd med att fotografera objekten i den så kallade Messiers katalog och har nyligen levererat tolv nya fantastiska bilder från yttre rymden.

Örnnebulosan

NASA

I mitten av 1700-talet var den franske astronomen Charles Messier på jakt efter kometer. Med dåtidens utrustning var de dock svåra att upptäcka, vilket gjorde uppdraget komplicerat.

Under sin jakt 1758 snubblade han över ett objekt som i hans teleskop påminde om en komet, men som inte kunde vara det. Objektet rörde sig inte alls över himlen.

Messier noterade sin upptäckt som en varning till andra astronomer: De skulle inte anta att de såg en komet när de tittade på hans upptäckt.

Komet var nebulosa

Flera liknande objekt dök upp och Messier noterade även dessa i sina anteckningar som senare har kallats Messiers katalog.

Vad det var för objekt visste han inte. Men fram till sin död 1817 hade han registrerat 103 objekt i sin katalog.

Därefter har objekten identifierats och de består av en lång rad olika astronomiska fenomen som nebulosor, galaxer och stjärnhopar. Det första objektet som han upptäckte – M1 – var den så kallade Krabbnebulosan.

Från 64 till 76

Hubble-teleskopet togs i bruk 1990 och har sedan dess tagit bilde av objekten i Messiers katalog.

Hittills har 64 bilder varit tillgängliga, men nu har Nasa lagt till tolv bilder i katalogen.

Vi har samlat några av de vackraste bilderna från katalogen här nedan:

Krabbnebulosan

M1 – Krabbnebulosan: Resterna av en supernova.

© NASA
Lagunnebulosan

M8 – Lagunnebulosan: Ett gigantiskt stoftmoln 5 200 ljusår bort som är hem för en en stjärnhop.

© NASA
Örnnebulosan
© NASA
Orionnebulsan
© NASA
M62

M62 – Klotformig stjärnhop: Den är känd för att vara den klotformiga stjärnhop i vår galax som har den mest oregelbundna formen.

© NASA
Cigarrgalaxen

M82 – Cigarrgalaxen: Granngalaxens gravitation påverkar Cigarrgalaxen på ett sådant sätt att den producerar nya stjärnor på löpande band. Nära galaxens centrum bildas tio gånger så många stjärnor som bildas i hela Vintergatan.

© NASA
M88

M88 – Spiralgalax: I galaxens centrum har astronomer hittat ett supermassivt svart hål med en massa som är 110 miljoner gånger tyngre än solen. Galaxen har cirka 400 miljarder stjärnor.

© NASA
M95

M95 – Spiralgalax: De spiralformade armarna vimlar av unga stjärnor som lyser i blått.

© NASA
Sombrerogalaxen

M104 – Sombrerogalaxen: Bilden av denna galax är en av de bilder som Hubbleteleskopet har tagit som har satts ihop av flest olika bilder. Det skapar en mycket detaljerad bild av galaxen som befinner sig 28 miljoner ljusår bort.

© NASA