Forskare startar planetjägare

Ljus som fångats in av de fyra stora VLT-teleskopen samlas i en nytt, exakt analysinstrument via ett sinnrikt spegelsystem under jorden.

© ESO

I norra Chile har astronomer nu tagit ett nytt viktigt verktyg i bruk i jakten på planeter runt främmande stjärnor.

ESPRESSO är namnet på den spek­trograf som kan ana­­lysera ljuset från de fyra stora VLT-­teleskopen och sammanställa informa­tionen i en bild.

Varje enskilt teleskop har en spegel med 8,2 meters diameter, men när ESPRESSO samlar ljuset motsvarar den ett teleskop med en spegel­diameter på 16 meter. Och det är viktigt, för ju större spegel, desto högre upplösning.

1/1000 av en millimeter

Så stor är precisionen i det system av speglar och prismor som leder ljuset från VLT:s fyra teleskop vidare till spektrografen ESPRESSO.

Så fungerar ESPRESSO

Det första testet av ESPRESSO har visat att spektrografen fungerar perfekt, så nu kan astronomerna påbörja planetjakten.

Den sker genom att man analyserar ljuset från avlägsna stjärnor för att se om det förekommer små, periodiska variationer i våglängden för det ljus som vi tar emot från dem.

Om en planet befinner sig i kretslopp runt en stjärna kommer dess gravitation att få stjärnan att vicka lite, eftersom stjärna och planet kretsar runt en gemensam tyngdpunkt.

När stjärnan på så sätt rör sig en liten bit bort från oss, dras våglängden för dess ljus ut en smula. Omvänt blir våglängden något kortare då stjärnan rör sig mot oss. Just dessa små variationer kan ESPRESSO registrera.

Den nya spektrografen ESPRESSO är en efterträdare till HARPS på La Silla-obser­vatoriet, som också ligger i Chile. HARPS har varit mycket framgångsrik, men ESPRESSO kan registrera stjärnornas rörelser minst 20 gånger så exakt som HARPS.