Vintergatan är full av svarta hål

Röntgenteleskopet Chandra har hittat tolv svarta hål inom en radie av 3,3 ljusår Vintergatans centrum.

Röntgenteleskopet Chandra har hittat tolv svarta hål inom en radie på 3,3 ljusår från Vintergatans centrum.

© Charles J. Hailey/Columbia University

Det stora svarta hålet i mitten av vår galax är inte ensamt. En undersökning tyder på att det finns en hel svärm av mindre svarta hål som kretsar runt det, samtidigt som de slukar materia från stjärnorna i sin omgivning.

Astronomer vid Columbia University i New York, USA, har närstuderat drygt tio års bilder från rymdteleskopet Chandra, som avbildar i röntgenvågsområdet.

Forskarna kan peka ut hundratals starka röntgenkällor, men tolv av dem utmärker sig särskilt. Från dessa är röntgen-strålningen så stark att den enligt teorierna endast kan härröra från den extremt varma materia som virvlar runt ett svart hål.

Starka röntgenkällor skvallrar om svarta hål

De tolv hålen har skapats av mycket stora stjärnor som brunnit ut och kollapsat under sin egen vikt. Endast stjärnor som väger över 25 gånger så mycket som solen kan sluta som svarta hål.

De nyupptäckta svarta hålen ligger nära Vintergatans centrum inom en radie av 3,3 ljusår.

Upptäckten bekräftar de senaste hypoteserna om galaxers utveckling, som innebär att en galax så gammal som Vintergatan kan vara full av stjärnor som omvandlats till svarta hål, och att många av dem med tiden rör sig in mot mitten.

Där bör det enligt hypoteserna finnas tusentals sådana svarta hål som kretsar nära det supertunga svarta hålet i Vintergatans mitt.