Svart hål
Tema

Universums allätande jättar

De kan finnas utströdda i universum i miljoner och har en massa som är tillräckligt stor för att förtära allt i sin omgivning – till och med ljus. I april 2019 utbröt extas när astronomer fångade det första exemplaret på en bild med orden: "Det känns som om vi tittar in i helvetets port". Följ med in i de kollapsade jättestjärnor som har förbryllat och fascinerat forskare om vartannat under mer än ett århundrade. Och lär dig mer om varför de fortfarande är en av universums största och mest fascinerande gåtor.

ESO