ESO
Svart hål

Universums allätande jättar

Tema - De kan finnas utströdda i universum i miljoner och har en massa som är tillräckligt stor för att förtära allt i sin omgivning – till och med ljus. I april 2019 utbröt extas när astronomer fångade det första exemplaret på en bild med orden: "Det känns som om vi tittar in i helvetets port". Följ med in i de kollapsade jättestjärnor som har förbryllat och fascinerat forskare om vartannat under mer än ett århundrade. Och dig mer om varför de fortfarande är en av universums största gåtor – och varför vi aldrig kommer att se en bild av själva hålet.