Shutterstock

Tre supertunga svarta hål är på kollisionskurs

För första gången har astronomer observerat ett system med tre supertunga svarta hål. Vanligtvis skulle två svarta hål kontinuerligt förlora så pass mycket energi att de att de inte slukar varandra, men beräkningar har visat sig att de tre svarta hålen närmar sig varandra betydligt snabbare än när de bara rör sig om två hål.

För första gången har astronomer hittat ett system av tre supertunga svarta hål som kretsar runt varandra.

Upptäckten har gjorts med hjälp av observationer från flera teleskop som opererar i varsin del av ljusspektrum.

Egentligen var forskarna från George Mason University i USA på jakt efter svarta hål som kretsar parvis runt varandra, när de plötsligt fick syn på den sällsynta trion.

Den befinner sig en miljard ljusår bort och det var det optiska teleskopet SDSS som först ledde forskarna på spåret.

Efterföljande undersökningar med infrarödteleskopet WISE och röntgenteleskopet Chandra bekräftade fyndet.

Tre svarta hål kretsar runt varandra en miljard ljusår bort.

© STScI/NASA

Upptäckten förändrar vår kunskap om svarta hål

Observationer av de tre hålen kan kanske ge lösningen på en stor teoretisk paradox med svarta hål som smälter samman.

Att två svarta hål roterar allt närmare varandra beror på att båda förlorar energi till stjärnor och annan materia som passerar förbi.

På så sätt tillförs exempelvis en stjärna energi och slungas bort med högre hastighet, och det svarta hålet förlorar en motsvarande mängd rörelseenergi.

Förlusten får de svarta hålen att närma sig varandra. Effekten avtar dock när avståndet mellan de svarta hålen minskat till några få ljusår, och därför borde de aldrig uppsluka varandra.

Problemet är att mätningar på så kallade gravitationsvågor har visat att detta trots allt sker.

Samtliga tre hål sänder ut röntgenstrålning, vilket visar att de absorberar materia.

© STScI/NASA

Forskarna anser att det kanske kan förklaras av närvaron av ett tredje tungt objekt. Kalkyler visar att de tre svarta hålen i kretsloppet närmar sig varandra betydligt snabbare än när det bara finns två hål.

Kollision är osannolikt men inte omöjligt

När forskare för första gången mätte de gravitationsvågor som Albert Einstein hade förutspått med sin relativitetsteori visade de sig härstamma från historiens största kosmiska kollision. Läs mer här:
https://illvet.se/universum/svarta-hal/svarta-haal-kolliderar-i-rekordstor-krock