Shutterstock

Svarta hål kolliderar i rekordstor krock

För fem miljarder år sedan kolliderade två svarta hål med våldsam kraft. Men först nu kan vi se det gigantiska fenomenet.

När forskare för första gången registrerade gravitationsvågor med detektorn LIGO för fyra år sedan var det en jättesensation.

Signalen kom från två svarta hål som slukat varandra. Nu har forskarna upptäckt att detta har inträffat hela nio gånger.

Ett av fallen innebär ett nytt rekord för massan av två sammansmälta svarta hål.

Den största kosmiska kollision som någonsin registrerats skedde mellan två svarta hål med en total vikt av 84 solmassor. Det stora svarta hålet till vänster väger 50 solmassor, medan det lilla till höger väger 34 solmassor.

© SPL

Einstein gav oss gravitationsvågorna

Gravitationsvågor är ett fenomen som Albert Einstein förutsade i sin relativitetsteori. Einstein gav oss ny förståelse för rymden när han lade till tiden som en fjärde dimension.

Hans teori innebär att den fyrdimensionella rumtiden förvrängs av gravitationsvågor som rullar genom universum.

LÄS OCKSÅ: 8 uppfinningar du kan tacka Einstein för

De är ytterst svaga, och vi kan bara registrera de största som uppstår vid universums våldsammaste begivenheter – exempelvis sammansmältningen av svarta hål – och även då krävs det extremt känsliga detektorer.

166 000 000 triljarder ton – motsvarande 84 gånger solens massa – är den sammanlagda vikten av de två största svarta hål som forskare har sett smälta ihop.

LIGO-detektorerna består av kilometerlånga tunnlar där laserljus rör sig fram och tillbaka mellan speglar. När en gravitationsvåg passerar flyttas speglarna mindre än diametern av en atom – vilket registreras av detektorerna.

Mätningarna ska ge insikter om svarta hål

Bland de nya observationerna märks sammansmältningen av två svarta hål på 50 och 34 solmassor. De ligger hela nio miljarder ljusår från oss, och föreningen skedde för cirka fem miljarder år sedan.

Sedan dess har gravitationsvågorna varit på väg hit.

Förhoppningen är att fler mätningar av gravitationsvågor kan lösa gåtorna kring de svarta hålen. Exempelvis är det fortfarande oklart hur ofta de smälter ihop och om detta var vanligare under universums urtid.