Mark Garlick/SPL

Svart hål sväljer en sol om dagen

Nya mätningen har avslöjat universums glupskaste svarta hål. På förbluffande kort tid har det vuxit sig mycket större än astronomernas teorier ens tillåter.

Australiska astronomer har hittat det mest utsvultna svarta hålet någonsin.

Det upptäcktes ursprungligen i maj 2018, då astronomer såg ultraviolett strålning komma från de gaser som virvlar runt hålet, men nu har forskare från Australian National University även observerat infraröd strålning från gaserna.

Deras resultat visar att det svarta hålet varje dag slukar en mängd stoft som motsvarar solens massa, samt att hålets totala vikt ligger på omkring 34 miljarder solmassor.

Universums mest ljusstarka kvasar

Det svarta hålet, som har fått namnet J2157, befinner sig i hjärtat av en så kallad kvasar, det vill säga en extremt ljusstark galaxkärna.

Strålningen från gaserna omkring det svarta hålet är flera tusen gånger kraftigare än den totala strålningen från galaxens stjärnor, vilket gör kvasaren till den ljusstarkaste som forskarna hittills har hittat.

Universums hungrigaste svarta hål finns i en extremt ljusstark galaxkärna. Den infraröda strålningen från gaserna kring hålet har avslöjat hur mycket stoft det sväljer.

© P. Marenfeld/AURA/NSF/NOIRLab/International Gemini Observatory

Ändå ser den bara ut som en liten prick till och med i deras allra mest kraftfulla teleskop. Kvasaren är så långt borta att det ljus vi ser från den har färdats hit under många miljarder år. Det började resan hit när universum bara var 1,2 miljarder år gammalt, det vill säga mindre än tio procent av sin nuvarande ålder på 13,8 miljarder år.

Teorierna bryter ihop

Det betyder att det svarta hålet är det största som astronomerna har hittat från denna epok i universums historia, vilket samtidigt utgör ett stort problem. Teorierna om svarta hål innehåller vissa begränsningar för hur fort de kan växa, och därför borde det inte finnas svarta hål med över 20 miljarder solmassor så tidigt i universums historia.

8000 – så många gånge tyngre är det svarta hålet i hjärtat av kvasaren jämfört med det svarta hålet i mitten av Vintergatan.

Kvasarens svarta hål är både mycket större och långt mer aktivt än det svarta hål som finns mitt i Vintergatan. Om Vintergatans svarta hål skulle växa sig lika stort, skulle det krävas att det slukade två tredjedelar av alla stjärnorna i vår galax.