Svart hål överglänser universums galaxer

Kom längre ut i universum än någonsin. Kvasaren 3C 273 – ett svart hål omringat av gas – befinner sig 2,4 miljarder ljusår bort, men just nu kan du se den med hjälp av ett vanligt teleskop. Gå ut i mörkret och se denna kosmiska särling som lyser 100 gånger starkare än hela vår galax.

Om kvasaren

Kvasaren 3C 273 är förmodligen det mest avlägsna objekt du någonsin får chansen att se med ett amatörteleskop.

Dess ljus har rest i mer än 2,4 miljarder år – nästan en femtedel av universums ålder – innan det når fram till ditt öga.

En kvasar är varken en stjärna eller en galax utan ett extremt varmt, skivformat moln av gas som riskerar att bli indraget i ett supermassivt svart hål. Fenomenet inträffar i mitten av galaxer – men långtifrån i alla galaxer.

Trots att kvasarer är relativt små – vanligtvis lika stora som vårt solsystem – tillhör de universums ljusstarkaste objekt. De lyser betydligt starkare än det totala ljuset från hela den ga­lax som de är centrum i

KLICKBAR BILD – Svart hål driver gigantisk ficklampa:

Svart hål driver enorm ficklampa

Ett supermassivt svart hål kan dra till sig vissa partiklar och kasta ut andra i rymden med ljusets hastighet. Resultatet blir en gigantisk kosmisk ljusshow.

Gasmoln

När gasatomerna dras mot det svarta hålet i mitten av kvasaren gnids de mot varandra och frigör på så sätt energi i form av värme och ljus.

1

Svart hål

Det svarta hålet suger inte bara till sig partiklar. Det kan också skjuta iväg dem med enorm hastighet. Därmed bildas strömmar av kraftig strålning.

2
© Paolo Padovani/AVO Project/ESA/NASA

Kvasaren 3C 273 lyser hundra gånger starkare än hela Vinter­gatan och två biljoner gånger starkare än solen. Det stora avståndet till jorden gör att du behöver ett teleskop för att se den.

Kvasarens ljus uppstår då det svarta hålet skapar friktion mellan gasmolnets atomer. Utöver ljuset från själva molnet sänder kvasaren även ut en lodrät ström av kraftigt ljus och andra typer av strålning.

Ju mer strömmen pekar mot jorden, desto bättre kan vi se kvasaren.

GUIDE FÖR ATT SE KVASAREN

©

Så gör du

VAR OCH NÄR?

Vid midnatt hittar du 3C 273 i syd-sydvästlig riktning, cirka 30-40 grader ovanför horisonten. Kvasaren befinner sig i stjärnbilden Jungfrun – strax ovanför Jungfruns nedersta arm.

Kvasaren 3C 273 lyser endast svagt och därför syns den bäst när ljuset från månen inte stör. Gå därför ut vid nymåne, som inträffar natten mellan den 11 och 12 maj.

SYNLIGHET

För att se kvasaren behöver du ett teleskop på minst 200 millimeter – helst ett med en dator som själv kan hitta objektet. Börja med att använda ett okular som bara förstorar 40 till 50 gånger.