Nasa hittar universums äldsta svarta hål

Ett nyupptäckt svart hål – 13 miljarder ljusår från jorden – har visat sig vara universums äldsta. Men inte nog med det: En neutral gas runt det svarta hålet visar att det härstammar ända tillbaka till rymdens mörka ålder.

© Robin Dienel/Carnegie Institution for Science

Aldrig tidigare har astrofysiker kunnat se så långt tillbaka i skapandet av universum.

Med hjälp av observationer med rymdteleskopet WISE och Magellan-teleskop i Chile har Nasa hittat ett svart hål som befinner sig 13 miljarder ljusår från jorden.

Det långa avståndet till detsvarta hålet innebär att objektet härstammar från tiden innan de första stjärnorna började lysa.

Forskarna kan se det svarta hålet eftersom det befinner sig i mitten av ett gasmoln som hålet sakta slukar. När gasen försvinner in i det svarta hålet accelererar den och lyser upp.

Hålet har en massa som är 800 gånger större än solens massa.

Våglängder avslöjar avståndet

För att beräkna det svarta hålets avstånd till jorden mätte forskarna den så kallade rödförskjutningen.

Innan ljuset når jorden sträcks det ut av universums expansion. Därmed blir ljusets våglängder längre och förskjuts mot det röda spektrat.

Ju högre rödförskjutning, desto större avstånd till objektet – och desto längre tillbaka i tiden ser forskarna.

Baserat på mätningar av joniserat väte runt det svarta hålet har forskarna mätt rödförskjutningen till 7,54, vilket innebär att det har tagit ljuset 13 miljarder år att nå teleskopet i Chile.

Unik gas härstammar från den mörka åldern

Det är inte all vätgas runt det svarta hålet som är joniserad - en stor del är neutral.

Upptäckten innebär att den kvasar - en galax med extrem energi - som det svarta hålet befinner sig i inte enbart är det mest avlägsna som astronomer har observerat utan även det enda från tiden innan universum joniserades.

Cirka 400 000 år efter Stora smällen kyldes partiklarna från smällen ned och blev neutral vätgas.

Vid den tiden var universum mörklagt och utan ljuskällor, tills tyngdkraften gjorde att materia smälte samman till stjärnor och galaxer, vilket frigav energi som fick vätgasen att avge elektroner och jonisera.

De neutrala vätepartiklarna visar därför att kvasaren är från den tiden då universum var kolsvart.

Forskarna anser att upptäckten av det svarta hålet och kvasaren kommer att ge dem en bättre inblick i universums tidiga barndom.