Pl. Marenfeld./AURA/NSF/NOIRLab/Gemini Observatory

Mörk materia ger svarta hål av växtvärk

För första gången har forskare hittat ett svart hål som suger till sig gas från flera galaxer. Gasen förs troligen till hålet av mörk materia.

Upptäckten av supertunga svarta hål i universums mest avlägsna regioner har i årtionden förbryllat astronomerna.

Problemet är att en del av hålen ligger så långt bort att ljuset från materien som virvlar runt dem, har färdats i 10–12 miljarder år innan astronomerna mottar det i sina teleskop.

Det betyder att hålen har uppstått när universum var mindre än två miljarder år gammalt, och det är ett mysterium att de har vuxit sig så stora på så kort tid.

Sex galaxer matar ett svart hål

Nu har en forskargrupp från National Institute for Astrophysics i Italien hittat en lösning.

Osynliga trådar av mörk materia fungerar som gasledningar, som för materia från sex galaxer till ett supertungt svart hål.

© L. Calçada/ESO

Med det stora VLT-teleskopet i Chile har de upptäckt ett supertungt svart hål som som likt en gigantisk spindel i mitten av sitt nät suger till sig byten i form av stoft och gas från inte mindre än sex galaxer.

Det kan förklara hur det svarta hålet har uppnått sin storlek på en miljard gånger solens massa under loppet av bara 0,9 miljarder år.

Mörk materia bildar stigar i rymden

Forskarna upptäckte strömmar av gas, som sträcker sig från galaxerna till det svarta hålet, så att det förses med materia från ett område som är 300 gånger större än Vintergatan.

Forskarnas teori är att gasströmmarna rör sig genom rymden längs osynliga stigar som har bildats av så kallad mörk materia.

Mörk materia bildar ett osynligt spindelnät i universum. I vävnadens knutpunkter samlar gravitationskraften synlig materia till galaxer, stjärnor och planeter.

© Tom Abel & Ralf Kaehler/KIPAC/SLAC/AMNH

Den gåtfulla mörka materien utgör 85 procent av universums totala materia, men den sänder inte ut någon strålning som vi kan se eller mäta. Ändå vet vi att den måste finnas där, för vi kan observera att den påverkar den synliga materien med sin gravitationskraft.

© Science Photo Library

3 fakta om mörk materia

Beståndsdelar: Mörk materia utgör 85 procent av all materia, men vet ingenting om de partiklar den består av.

Egenskaper: Den mörka materien interagerar inte med strålning och visar sig bara genom sin gravitationskraft.

Funktion: Gravitationskraften från den mörka materien har varit avgörande för att galaxer har kunnat samlas.

Den mörka materien har sedan universums tidiga barndom bildat ett spindelnät av kosmiska trådar, och gravitationskraften är starkast på de platser där trådarna möts.

I knutpunkterna har nätverket därför samlat tillräckligt mycket materia för att bilda de galaxer vi kan se i dag.