Gigantiskt svart hål slukar en ny stjärna varannan dag

Tolv miljarder ljusår härifrån har astronomer hittat ett synnerligen glupskt svart hål. Det slukar stjärnor på löpande band och växer snabbare än något annat svart hål vi känner till.

Kvasar

Astronomer har hittat det snabbast växande svarta hålet.

Det kan tyckas lite märkligt att beskriva ett svart hål som ljust. Icke desto mindre är det den bästa beskrivningen av det svarta hålet J2157-3602.

Men det svarta hålet lyser faktiskt så kraftigt att det skulle överträffa ljuset från alla stjärnorna på himlen och lysa i kapp med fullmånen om den befann sig i centrum av vår galax, Vintergatan.

Det supermassiva monstret är det svarta hål vi känner till som växer snabbast. Det äter sig fram genom de kringliggande stjärnorna med sådan hastighet att det skulle motsvara att sluka vår sol en gång varannan dag.

Massa som 20 miljarder solar

Det svarta hålet lyser inte av sig självt, men det är centrum i en så kallad kvasar: Ett extremt varmt, skivformat moln av gas. Det svarta hålet ser till att gaserna roterar i hög hastighet runt hålet och skapar en hög rörelseenergi, som omvandlas till värme och ljus.

Forskarna uppskattar att det glupska svarta hålet växer så snabbt att det genererar ett ljus som är tusen gånger kraftigare än ljuset från galaxer.

Det svarta hålet har en massa som motsvarar 20 miljarder gånger solens.

Skulle döda allt

Även om det svarta hålet skulle vara en praktfull syn på himlen ska vi vara glada för att vi bara kan se det genom stora teleskop.

Röntgenstrålningen från kvasaren är så kraftfull att allt liv i galaxen skulle dö.

I stället ska vi tacksamma för att det svarta hålet befinner sig tolv miljarder ljusår härifrån.