Gigantiskt svart hål kan vara det största någonsin

Amerikanska forskare har upptäckt ett svart hål, som väger 17 miljarder gånger mer än solen. Det svart hålet är ett av de två största som någonsin observerats.

black whole

Amerikanska forskare vid University of Texas blev något överraskade, när de tittade närmare på den oansenliga galaxen NGC 1277. Den visade sig nämligen innehålla ett extremt stort svart hål med lika stor massa som 17 miljarder stjärnor som solen. Därmed är det nyupptäckta svarta hålet ett av de absolut största som hittills hittats – möjligen överträffat av endast ett enda tidigare registrerat svart hål.

Det nya objektet skiljer sig på flera sätt från redan kända svarta hål och sticker hål på många av forskarnas hypoteser om dem. Till exempel befinner sig det supertunga svarta hålet mitt i en relativt liten, linsformig galax. De största svarta hålen återfinns annars normalt i mycket stora så kallade elliptiska galaxer. Medan svarta hål typiskt har en massa som motsvarar endast 0,1 procent av galaxens massa, står det nya gigantiska svarta hålet dessutom för enorma 14 procent av NGC 1277:s totala massa.

"Det är en mycket märklig galax. Den består av helt överväldigande mycket svart hål och kan vara det första objektet i en ny klass av galax/svart hål-system", säger astrofysikern Karl Gebhardt vid University of Texas, som hoppas att upptäckten kan ge forskarna en bättre förståelse av hur svarta hål och galaxer växer samman och påverkar varandra.

Galaxen NGC 1277 ligger 220 miljoner ljusår från jorden och befinner sig i stjärnbilden Perseus.

Få en snabb introduktion till svarta hål:

Video