LIGO/Caltech

Forskare ser svarta hål i kollision

För första gången har forskare sett ljus komma från två svarta hål som smälter ihop.

Svarta hål är osynliga, eftersom ljus inte kan komma loss ur deras enorma gravitationskraft. Det enda sättet vi kan upptäcka dem på är genom att observera hur de påverkar sina omgivningar.

Ändå har man nu för första gången lyckats få se en glimt av två svarta hål i det ögonblick de har smält ihop till ett enda större hål. Sammansmältningen skedde 12,8 miljarder ljusår bort, i närheten av ett så kallat supertungt svart hål, som har en skiva av stoft virvlande omkring sig.

Gravitationsvågor förvarnade om ljusskenet

Kollisionen registrerades först av de två detektorerna LIGO och Virgo, som kan mäta så kallade gravitationsvågor som sköljer genom universum när sådana extrema händelser äger rum.

Två svarta hål som kolliderar (infällt), skapar gravitationsvågor genom rymden. De kan bara uppmätas av de två extremt finkänsliga detektorerna Virgo (bilden) i Italien och LIGO i USA.

© Virgo & C.Carreau/ESA

LIGO och Virgo informerade genast observatorier över hela världen, bland annat till teleskopet Zwicky Transient Facility i USA. Där lyckas forskarna hitta ett ljussken som stämde perfekt med både riktningen och tidpunkten för kollisionen.

Forskarna tror att skenet uppstod därför att sammansmältningen gav det nyskapade svarta hålet en ny bana runt det supertunga svarta hålet.

Två svarta hål kolliderar i den täta skivan av stoft som kretsar runt ett ännu större svart hål.

© R. Hurt (IPAC)/Caltech

Den nya kursen fick det svarta hålet, vars massa nu är 100 gånger större än solens, att plöja sig genom stoftskivan, vilket har framkallat ljusskenet. Enligt forskarna kommer samma sak att inträffa tidigt 2022, då de förväntar sig att se ännu ett sken.