NASA/JPL-Caltech

Forskare hittar svart hål nära oss

Två stjärnors märkliga rörelser har avslöjat att ett svart hål gömmer sig bara 1000 ljusår från jorden. Det är tre gånger närmare en det när svarta hål som astronomerna hittills har känt till.

Svarta hål är osynliga, eftersom ingen strålning kan slippa ut ur dem. Det enda sättet att hitta dem är genom att observera hur materia i närheten av dem påverkas av deras starka gravitationskraft.

Nu har astrofysiker från ESO upptäckt det hittills närmaste svarta hål, som bara ligger 1000 ljusår från oss.

Avslöjat av två stjärnor

Det svarta hålet avslöjade sig genom att det kretsar runt två stjärnor, och det är stjärnornas rörelse som har övertygat forskarna om att det svarta hålet måste finnas där.

De tre objekten, som tillsammans kallas HR 6819, ligger så nära oss, att stjärnorna syns med blotta ögat från södra halvklotet.

Rörelserna hos två stjärnor (blå) visar att de måste kretsa runt ett svart hål (rött). Stjärnsystemet ligger bare 1000 ljusår från jorden.

© M. Weiss/CXC/NASA

Hittills har de närmaste kända svarta hålen varit det så kallade V616 Mon, som ligger 3 300 ljusår från oss, och Cygnus X-1, som ligger 6 100 ljusår bort.

De var lättare att upptäcka, eftersom de kretsar så nära runt en stjärna att de kan suga till sig materia från den.

Svarta hål stjäl materia från stjärnor

Svarta hål, som väger upp emot 80 solmassor, avslöjar sig i regel genom att de attraherar materia från en stjärna i närheten.

1. Stjärna levererar materia till hålet

Den starka gravitationskraften från det svarta hålet suger materia från stjärnan, som kretsar nära hålet.

1

2. Materian virvlar runt

Materian från stjärnan virvlar omkring i det svarta hålet. Det värms upp av friktionsmotståndet.

2

3. Virveln skapar stark strålning

Riktigt nära det svarta hålet blir materian så varm att den sänder ut röntgenstrålning som vi kan se.

3
© L. Calçada/ESO

Innan materian slukas bildar den en så kallad insamlingsskiva, där virvlarna befinner sig nära hålet. I virvlarna värms materian upp av friktionsmotståndet och sänder ut kraftig röntgenstrålning, som forskarna kan detektera.

Om det nyupptäckta svart hålet kommer närmare någon av de stjärnor det kretsar runt, kommer det också att suga till sig materia och sända ut röntgenstrålning.

Vintergatan är full av svarta hål

Hålet har enligt astronomerna en massa som motsvarar cirka 4,2 gånger solens. Det gömmer sig troligen många fler hål i den storleksordningen i Vintergatan. Astronomerna tror att antalet ligger någonstans mellan 100 miljoner och en miljard.

Några av dem kan befinna sig ännu närmare oss, men är omöjliga att upptäcka, därför att det inte finns några stjärnor i närheten av dem som avslöjar dem.