Shutterstock
svart hål, gravitation

Falskt svart hål bevisar Hawkings teori

Genom att simulera ett svart hål har forskare bekräftat att den så kallade Hawkingstrålningen är begränsad men konstant – precis som fysikern Stephen Hawking förutspådde.

Svarta hål är objekt i rymden där gravitationen är så kraftig att inte ens ljus kan komma undan – detta gäller dock bortsett från den så kallade Hawkingstrålningen, som uppkallats efter den engelske fysikern Stephen Hawking. Han förutspådde att svarta hål spontant avger en begränsad men konstant mängd ljus.

Tidigare i år har israeliska forskare bekräftat hans teori med hjälp av ett simulerat svart hål i laboratoriet.

svart hål, gravitation, linser, ljus

Gravationsfältet hos svarta hål är så starkt att det böjer ljuset från andra stjärnor.

© Shutterstock

Ett moln av atomer

Det konstgjorda svarta hålet som forskarna skapade i laboratoriet var egentligen inte ett "äkta" svart hål.

Forskarna simulerade förhållandena runt ett svart hål genom att skapa ett moln med 8 000 atomer av grundämnet rubidium.

För att simulera ljus använde forskarna istället ljudvågor. Rubidiumatomer rör sig snabbare än ljudets hastighet – och därmed kunde ljudvågorna inte undkomma rubidiummolnet.

På så sätt kunde forskarna simulera en händelsehorisont. I ett svart hål är händelsehorisonten den punkt från vilken ingenting kan fly, inte ens ljus.

Men utanför den simulerade händelsehorisonten kunde gasen röra sig långsamt och ljudvågor kunde komma undan.

Forskare kallar det för händelsehorisonten eftersom de inte kan observera vad som händer på andra sidan av den horisonten.

8 000 atomer av grundämnet rubidium gjorde det möjligt för forskare att simulera förhållandena runt ett svart hål.

Konstant strålning bekräftad

I ett äkta svart hål består Hawkingstrålningen av fotoner – ljuspartiklar – i par. En partikel faller in i det svarta hålet, den andra kommer undan.

De israeliska forskarna kunde se hur samma sak skedde med ljudvågorna. De upptäckte parvisa ljudvågor och undersökte deras beteende 97 000 gånger under 124 dagar.

Slutsatsen var att ljudvågorna lämnade det simulerade svarta hålet i konstant takt – precis som Stephen Hawking förutspådde riktiga svarta hål.