Varför har stjärnor olika färger?

© Shutterstock

En stjärnas färg avgörs av dess yttemperatur, och den kan variera mycket från stjärna till stjärna. Det finns bruna dvärgstjärnor, som är bara några hundra grader varma, medan ytan på de varmaste stjärnorna kan hålla 100000 grader, vilket ger helt olika färger.

Faktum är att hela färgspektrum och mer därtill finns representerat. Stjärnor kan inte bara lysa med de klassiska färgerna rött, orange, gult, grönt, blått och violett, som våra ögon kan uppfatta, utan också de osynliga fortsättningarna i båda ändar: infraröd och ultraviolett strålning.

Sambandet mellan stjärnornas färg och yttemperatur är helt i linje med vår jordiska erfarenhet.

En kropp utsänder vid rumstemperatur företrädesvis infraröd strålning, men värms den upp till mer än 500 grader Celsius, börjar man kunna ana ett rött sken från den. Fortsätter uppvärmningen till några tusen grader, blir kroppen rödglödande, vilket är fallet för de röda jättestjärnorna, till exempel Betelgeuse.

Vid ännu högre temperatur blir kroppen orange och därpå gul. Vid en temperatur på 5500 grader är den lika varm som solens yta och utsänder ett gulvitt ljus.

Hittar du Polstjärnan? Använd vår guide och hitta den ikoniska stjärnan på natthimlen.

I själva verket utsänder en varm kropp strålning med alla möjliga frekvenser (färger), och den upplevda färgen kommer i allmänhet att vara den som är bäst representerad i fördelningen, förutsatt naturligtvis att våra ögon reagerar på den.

Vitglödande borde egentligen heta ”grönglödande”, eftersom det är mest grön färg i fördelningen, men denna fördelning av frekvensen uppfattar våra ögon som neutralt vitt på grund av det sätt som ögat är uppbyggt på.

Vid ännu högre temperaturer förskjuts den bäst representerade färgen i riktning mot spektrums blå ände, så att stjärnan uppfattas som blåvit.

Här är det frågan om temperaturer på 10000 grader och däröver. Vid ännu högre temperaturer dominerar den osynliga ultravioletta strålningen, men det kommer fortfarande att finnas tillräckligt mycket blått för att stjärnan skall kunna ses med blotta ögat.

Läs mer om hur stjärnor uppstår.