Shutterstock
Betelgeuse på väg att bli en supernova

Vad händer när Betelgeuse blir en supernova?

Den döende stjärnan Betelgeuse kommer inom en relativt snar framtid att explodera i en bländande supernova. Och när det händer får vi uppleva universums mest extrema krafter på vår egen himmel.

Betelgeuse är på väg att bli en supernova

Betelgeuse, även kallad Alpha Orionis, är en av de starkaste stjärnorna på himlen och syns i stjärnbilden Orion.

Stjärnan ligger 700 ljusår från jorden och är en så kallad röd superjätte. Det innebär att Betelgeuse har förbrukat vätet i sin kärna och nu närmar sig kollaps. Och det kommer inte att ske i stillhet.

Astronomer tror nämligen att Betelegeuse har en massa som är 11,6 gånger större än solens. Därför kommer Betelgeuse att sluta sina dagar som en supernova, vars explosion blir så kraftfull att den kommer att förändra vår himmel.

Guide till Betelgeuse

Så här hittar du jättestjärnan Betelgeuse på natthimlen.

Var kan du se Betelgeuse?

I början av mars hittar du Betelgeuse cirka 35 grader ovanför den sydvästra horisonten klockan 21. Den stora stjärnan utgör vänster axel i stjärnbilden Orion, och den lyser starkt med lite rödaktigt sken.

När kan du se Betelgeuse?

Betelgeuse syns redan söderut från omkring klockan 18.30. Under kvällen förflyttar den sig västerut och nedåt på himlen, tills den försvinner bakom den västra horisonten lite efter klockan 01.00.

Hur ser du Betelgeuse?

Du kan faktiskt se Betelgeuse med blotta ögat, medan den rödaktiga färgen är lättast att se om du använder en vanlig handkikare – och ännu tydligare med ett teleskop.

När exploderar Betelgeuse?

Som en röd superjätte är Betelgeuse i de sista faserna av sitt interstellära liv. Och Betegeuse har faktiskt redan börjat krympa hastigt.

På bara 15 år, från 1993 till 2008, minskade superjättens radie med 15 procent, och den fortsätter att krympa fram till den slutliga explosionen, som kommer att förvandla Betelgeuse till ett svart hål eller en så kallad neutronstjärna.

Betelgeuse är på väg att kollapsa

Superjätten förbrukar snabbt sin energi och närmar sig en total kollaps, då den antingen blir till en neutronstjärna eller ett svart hål.

betelgeuse supernova

8 miljoner år sedan

Betelgeuse (orange) föddes när stoft och gas från en nebulosa pressades ihop av gravitationskraften.

Betelgeuse supernova

I dag

Betelgeuse är i dag 950 gånger solens storlek (gul) och kommer att explodera som en supernova inom en miljon år.

Betelgeuse supernova

Om 7,5 miljarder år

Efter supernovan kommer Betelgeuse antingen att bli en neutronstjärna eller ett svart hål.

Astronomer uppskattar att Betelgeuse kan explodera inom en snar framtid, som kan vara i morgon eller om 100 000 år. Det finns dock även den möjligheten att Betelgeuse redan har exploderat, men att den bländande supernovan ännu inte har färdats de 700 ljusåren till jorden.

Betelgeuse har slukat sin kompis

Vid det senaste mötet för American Astronomical Society presenterade forskare ett par studier av Betelgeuses yta, som tyder på att jättestjärnan kan ha köpt sig extra livstid på ett ytterst ovanligt sätt.

Forskare från Louisiana State University i USA har kommit fram till att Betelgeuse roterar med 18 000–53 000 km/h, vilket är mycket snabbare än förväntat.

När en stjärna sväller upp och blir en röd superjätte sänker den nämligen normalt sin rotationshastighet, på samma sätt som en isprinsessa i en piruett roterar långsammare när hon sträcker ut armarna mot sidorna.

Forskarna tror att Betelgeuses snabba rotation beror på att den har slukat en yngre stjärna, som tidigare har varit partner med.

De testade teorin i datorsimuleringar som visade att om den slukade stjärnan var fyra gånger så stor som solen, så stämde det med rotationshastigheten. Forskarna tror att massan från den slukade stjärnan troligen kommer att förlänga Betegeuses liv.

Betelgeuses ljusstyrka avtar
© ESO, M. Montargès et al.

2019–2020: Betelgeuse uppför sig mystiskt

Under hösten 2019 började ljusstyrkan från Betelgeuse plötsligt att avta. Och även om det är normalt att Betelgeuse och liknande stjärnor varierar i ljusstyrka, så var den minskning som astronomerna observerade ovanlig.

"Magnitud" är ett system som ska klassificera hur ljusstarka himlakroppar är för blotta ögat från jordens yta. Ju lägre siffran är, desto starkare lyser stjärnan.

Normalt har Betelgeuse en magnitud på omkring 0,5, men i början av 2020 hade den sjunkit ända ned till 1,6.

En minskning i ljusstyrka ses som ett tecken på en supernova, och därför började man spekulera om huruvida Betelgeuse var på väg att bli en supernova eller kanske redan hade exploderat. Flera astronomer var dock inte övertygade, men kunde å andra sidan inte heller förklara Betelgeuses mystiska uppförande.

I slutet av februari 2020 började Betelgeuse ljusstyrka stabiliseras och enligt nya observationer som har publicerats i Astronomer's Telegram finns det tecken på att stjärnan är på väg att återvinna ljusstyrka.

Enligt en amerikansk studie förlorade Betelgeuse troligtvis en tredjedel av sin ljusstyrka för att den slungade ut ett enormt moln av gas och stoft som blockerade dess ljus.

Nu minskar Betelgeuses ljus igen

Även om Betelgeuse började återfå ljusstyrka våras visar nya observationer nu att stjärnans ljus återigen blir svagare. Och det förvirrar astronomerna ännu en gång.

Enligt beräkningar borde Betelgeuse just nu nå maximal ljusstyrka, men i stället har dess storlek minskat (och således också dess ljusstyrka) från mitten av maj till mitten av juli. Den nya minskningen är inte lika tydlig som tidigare i år, men fortfarande anmärkningsvärd.

Om minskningen, precis som tidigare, beror på något slags moln är ännu ovisst.

Vad händer när Betelgeuse exploderar?

När Betelgeuse en dag exploderar i en supernova kommer den att frisätta mer energi än solen gör under hela sitt långa liv. Betelgeuse kommer därför att lysa upp kraftigt och vara synlig från jorden i en hittills okänd utsträckning.

En studie från 2016 pekar på att Betelgeuse kommer att lysa starkare än en fullmåne, medan beräkningar från 2020 är mer konservativa och uppskattar en ljusstyrka motsvarande en halvmåne – det vill säga nio gånger svagare än en fullmåne.

Oavsett vilket kommer Betelgeuse att bli en av de starkast lysande himlakropparna och till och med vara synlig i dagsljus. Det kommer den att fortsätta vara i flera månader, varpå den lyser allt svagare för att till sist försvinna.

Kan Betelgeuse skada jorden?

Eftersom Betelgeuse bara befinner sig 700 ljusår från jorden, kommer stjärnans oundvikliga explosion att bli den närmaste supernovan som någon sin har observerats. Det kan jämföras med den supernova som Tycho Brahe upptäckte år 1572 på 13 000 ljusårs avstånd, medan den supernova som hans elev Johannes Kepler observerade år 1604, låg 20 000 ljusår bort.

Säkerhetsavståndet uppskattas vara 50–100 ljusår, beroende på stjärnan i fråga, och därför skulle Betelgeuse inte kunna skada jorden.

När Betelgeuse blir en supernova kommer jordens magnetfält att kunna stå emot och böja av de högenergiska partiklar som tar vägen förbi oss, och om supernovans strålning når jorden kommer den vid den tidpunkten att vara så svag att den i stort sett inte har någon effekt alls.

Verkligheten skulle dock se helt annorlunda ut om Betelgeuse befann sig lite närmare oss.

stjarna supernova
© Shutterstock

IK Pegasi - närbelägen dubbelstjärna hotar bli supernova

Betelgeuse är inte den enda supernovakandidaten som astronomer håller ett öga på.

IK Pegasi i stjärnbilden Pegasus ligger bara 154 ljusår från jorden och alltså bara 54 ljusår från det astronomer anser vara ett säkert avstånd från jorden.

Medan den ena stjärnan, IK Pegasi A, är en stjärna i samma storleksordning som solen, är IK Pegasi B en så kallad vit dvärg i samma storlek som jorden. Astronomer har observerat att IK Pegasi A pulserar, vilket är ett tecken på att den övergår till att bli en röd superjätte.

Det är IK Pegasi B som gör dubbelstjärnan intressant. Den kretsar nämligen runt IK Pegasi A på 30 miljoner kilometers avstånd, vilket är mycket nära med astronomiska mått mätt. Utöver det har IK Pegasi B även en ganska stor massa och anses vara på vippen att kollapsa.

Astronomer tror därför att när IK Pegasi A börjar svälla upp till en röd superjätte, kommer den att nå in i IK Pegasi B:s atmosfär och skicka in enorma mängder gas i den redan massiva stjärnan och knuffa den närmare en supernovaexplosion.

Det kommer dock att gå flera miljoner år innan det sker, och vid den tiden kommer IK Pegasi troligen också ha flyttat sig många ljusår bort från jorden.

En närbelägen supernova kommer att bada jorden i strålning

Enligt Nasa ser vår galax en till två supernovor varje århundrade, och alla de stjärnor som är nära en supernovaexplosion, befinner sig så långt borta att de inte kan åsamka jorden någon skada.

Men om en av stjärnorna exempelvis bara befann sig på 35 ljusårs avstånd, skulle en supernova orsaka omedelbar ragnarök.

Supernovans gammastrålning skulle träffa jorden och bryta ned ozonlagret, som skyddar allt liv mot solens skadliga ultravioletta strålar.

Utöver det kommer supernovans kosmiska strålning och den ultravioletta solstrålningen tillsammans att utplåna de flesta växtplankton. Växtplankton är det nedersta ledet i havets näringskedja, och om det försvinner leder det till total kollaps i oceanerna.

Bland större djur och människor kommer supernovans strålning att skapa cancerframkallade mutationer i flera generationer. Supernovans strålning kan nämligen fortsätta i flera hundratusen år.