Vad är en röd jätte?

När en stjärna som solen får slut på bränsle, slocknar den, men vissa av dessa stjärnor har ett extra kort i ärmen.

Red giant

I de allra flesta av universums stjärnor genereras energin, när väteatomer smälter samman och förvandlas till heliumatomer i stjärnans kärna. Tyngdkraften pressar ihop gaserna i stjärnan, så att trycket och temperaturen i dess inre blir så höga att denna fusionsprocess kan ske. En stjärna som solen brinner stilla och lugnt i flera miljarder år. Så småningom tar dock bränslet i solens kärna slut. Vätet är då förbrukat, och det kommer bara att finnas helium kvar. Detta sker om sex miljarder år.

Mellanstora stjärnor som solen har dock ett extra trumfkort i ärmen, så att de inte bara brinner ut, när vätet i kärnan har tagit slut. Kärnan av helium faller nämligen samman, när det inte längre finns fusionskraft för att motstå tyngdkraften, och detta får temperaturen att stiga. Värmen strålar ut till det väte som fortfarande finns utanför kärnan, vilket sätter igång sammansmältningen av vätekärnor.

I ett skal runt kärnan fusionerar väte till helium. När detta sker, svullnar stjärnan upp kraftigt och blir många gånger större. I gengäld sjunker temperaturen på stjärnans yta, och därigenom förändras även dess färg. Den blir mer rödaktig, och stjärnan blir således en röd jätte. Temperaturen i kärnan kan bli så hög att helium fusionerar till kol, men till sist brinner stjärnan ut, och det mesta av dess materia slutar som en nebulosa.