Vad är en planetarisk nebulosa?

Trots namnet har planetarisk nebulosa inget med planeter att göra. Det är ett gasmoln, som stöts bort från en liten eller mellanstor, döende stjärna.

Cat's eye nebula

Trots namnet har planetarisk nebulosa inget med planeter att göra. Det är ett gasmoln, som stöts bort från en liten eller mellanstor döende stjärna. Stjärnor lyser, eftersom kärnans väte fusionerar till helium under avgivande av stora mängder energi. När en stjärna förbrukat allt väte i sin kärna, börjar dess helium fusionera, så att stjärnan sväller upp och blir till en pulserande röd jätte.

Efter några miljoner år upphör denna form av fusion också, eftersom det helium som utgör bränsle har förbrukats. Stjärnans inre kollapsar, och den slutar som en liten, vit dvärgstjärna, som lyser enbart för att den fortfarande är varm, medan energiproduktionen har upphört.

På vägen mot sin undergång gör stjärnan sig av med en stor del av sin materia i gasform, och det är dessa gaser som blir till en nebulosa. Strålningen från den vita dvärgstjärnan får nämligen gaserna att lysa. Gaserna sprids dock fort, och efter tusentals år syns nebulosan inte längre. Solen kommer troligen att sluta som en nebulosa, när den brinner ut om fem till sex miljarder år.