Vad är en neutronstjärna?

Hvid dværg i rummet
© Shutterstock

En neutronstjärna är – som namnet säger – en stjärna uppbyggd av neutroner. Tätheten i neutronmaterien är så stor att det motsvarar en supertanker sammanpressad till ett knappnålshuvud. Trots att en neutronstjärna i regel har en diameter på tolv kilometer innehåller den ofta två–tre gånger så mycket massa som solen. Neutronstjärnor anses vara det som finns kvar, när en vanlig stjärna avslutar sitt liv som supernova. I en supernovaexplosion blåser en stjärna först bort sina yttre lager, varvid det uppstår en mycket kompakt stjärna av den sort som kallas för en vit dvärg. Så småningom passerar den vita dvärgen en kritisk gräns för sin storlek och kollapsar. Vid kollapsen pressas materien samman så mycket att dess elektroner tas upp i atomkärnornas protoner, och för varje sådant upptagande bildas det en neutron. En neutronstjärna kan därför även uppfattas som en gigantisk atomkärna uteslutande bestående av neutroner. Av dess extrema täthet kan man även se hur tät materien i en atomkärna är. Neutronstjärnor är svåra att observera, eftersom de är så små. De kan dock ofta påvisas genom att de sänder ut sin strålning som en puls, ungefär som ett fyrtorn. Mängden strålning som skickas ut hänger ihop med stjärnans rotation, som kan vara flera hundra varv i sekunden.