NASA

Vad är en 4D-stjärna?

En teori går ut på att universum uppstod när en fyrdimensionell stjärna dog. Men vad är egentligen en 4D-stjärna?

Enligt stora smällen-teorin skapade en kosmisk explosion hela vårt universum med tre rumsdimensioner utifrån en så kallad singularitet – en punkt utan några fysiska dimensioner.

År 2013 föreslog tre teoretiska fysiker vid University of Waterloo i Kanada en alternativ skapelseshypotes. Den går ut på att universum uppstod när en fyrdimensionell stjärna – från ett universum med fyra rumsdimensioner – dog.

En sådan 4D-stjärna skulle i slutet av sitt liv falla samman till ett svart hål med en yta som har tre rumsdimensioner, vilket enligt hypotesen utgör hela det universum vi kan se.

Enligt en fysisk teori är universum ytan på ett fyrdimensionellt svart hål.

© PL_Caltech/NASA

Det är omöjligt att visualisera extra rumsdimensioner, men matematiskt kan de existera.

Hypotesen om 4D-stjärnan rimmar dock illa med observationer av den kosmiska bakgrundsstrålningen, som tills vidare är ett bra bevis för stora smällen.