Vad består en tung stjärna av?

Jag har läst en del om tunga stjärnor, men vad består dessa stjärnor egentligen av? Och vilka processer är det som pågår inuti dem?

Heavy star

En stjärna blir till

En stjärna föds när ett stort moln av gas och stoft kollapsar under den egna gravitationen. Trycket och temperaturen stiger så våldsamt i mitten att vätekärnor smälter samman (fusionerar). Vid den här tidpunkten i stjärnans liv fusionerar väte till helium och stora mängder energi frigörs.

En tung stjärna har större massa än solen

En stjärna med en massa som är åtta gånger större än solens massa kallas för en tung stjärna. Trycket och temperaturen i kärnan beror på stjärnans massa: Ju större massa, desto snabbare fusionerar vätet. Därefter börjar helium att fusionera till kol och syre i kärnan, medan vätekärnorna smälter samman i ett skal runt om.

Kärnan krymper

När heliumet är slut faller kärnan samman vilket får trycket och temperaturen att öka kraftigt. Kärnan krymper och dess densitet ökar enormt. Nu kommer turen till kolet som fusionerar i kärnan, medan heliumfusionerna tar plats i ett skal runt om.

Fusioner i flera skikt

Processen fortsätter och allt tyngre ämnen bildas i fusionsprocesser i stjärnans kärna. Det uppstår en struktur som hos en lök, där fusionerna sker mellan de olika skikten. Detta är början på slutet för stjärnan.

Supernovaexplosion

Efter kolet är det dags för neon, därefter syre och så småningom kisel att fusionera. I kiselfusionerna bildas radioaktivt nickel, som snabbt faller sönder till järn. Kärnan är nu tömd på energi och den tunga stjärnans kärna består av massivt järn som till slut kollapsar varpå stjärnan exploderar som en supernova.

Läs mer om grundämnen.