Shutterstock

Stjärnor blåser ut mörkt materia ur galaxen

Den mörka materians fördelning i utkanten av en galax borde inte vara möjlig. Men nu har nya simuleringar gett astrofysikerna en förklaring till den mystiska placeringen av den mörka materian: unga stjärnor.

Vi vet inget om universums mörka materia, varken varifrån den kommer, vad den består av eller vilka egenskaper den har.

Vi vet bara att den finns eftersom vi ser att dess tyngdkraft påverkar den synliga materian.

Men nu vet vi lite mer.

Mörk materia förvirrar astronomer

Astronomerna har undrat varför den mörka materian i en galax inte fördelar sig som den borde enligt datormodeller.

Den borde samlas i täta, sfäriska strukturer mot mitten av en galax och i luckrare moln längre ut.

Så är det dock inte i verkligheten.

© J. Read et al.

Unga stjärnor knuffar till mörk materia

Datorsimuleringen visar att galaxens inre, som kryllar av unga stjärnor, skapar stora hål i den mörka materian.

De röda områdena är stora koncentrationer av mörk materia. Hålen i den mörka materian vises som mörkblå områden.

I många galaxer är den mörka materian tvärtemot mer utbredd i utkanten än i de inre regionerna.

Nu har en internationell grupp av astrofysiker hittat en förklaring:

Åldern på en galax bestämmer hur den mörka materian fördelar sig i den.

Forskarna undersökte den mörka materians fördelning i 16 dvärggalaxer, som de delade upp i två kategorier.

I den ena fanns gamla galaxer i vilka stjärnbildningen upphört för miljarder av år sedan. Den andra var yngre galaxer där stjärnbildningen nyligen slutat eller fortfarande pågår.

Strålning och solvind blåser bort mörk materia

Forskarna upptäckte att det var en klar skillnad mellan fördelningen av mörk materia i de båda kategorierna.

Medan en galax är ung bildas det många nya stjärnor – särskilt i dess inre. Den intensiva strålningen och solvinden av partiklar från de unga stjärnorna blåser den mörka materian utåt.

När galaxen blir äldre och stjärnbildningen upphör samlas den mörka materian åter inne i galaxens inre, som den enligt datormodellerna borde.

Om förklaringen håller innebär det att mörk materia påverkas av stjärnors strålning och solvind.