Shutterstock
Andromeda

Se satellitgalaxer dansa runt sin värd

Stora galaxer såsom Vintergatan omges ofta av mindre satellitgalaxer. Detta gäller även vår granngalax Andromeda. Nu har du chansen att se de två största satellitgalaxerna som rör sig runt Andromeda – 2,5 miljoner ljusår bort.

OM ANDROMEDAS SATELLITGALAXER

Eftersom vi befinner oss i en del av Vintergatan kan vi inte direkt se hur vår galax är placerad i förhållande till dess omgivande satellitgalaxer.

Men det kan vi där-emot när det gäller vår stora granne Andromeda. Det krävs dock ett litet teleskop för att hitta Andromedas två största satellitgalaxer, M32 och M110. M32 hittas i riktning mot Andromedas nedre kant.

Den har förmodligen förlorat flera av sina stjärnor – dessa har fångats in av Andromedas starkare gravitation – men astronomerna tror att den därefter kan ha bildat nya stjärnor i sin kvarvarande kärna (som för övrigt innehåller ett svart hål).

Mælkevejen og Andromeda
© Ken Ikeda Madsen, Shutterstock, D. Geisler/STSCL/ESA/NASA & STSCL/GSFC/NASA

Bakom fenomenet: Satelliter svärmar runt värdgalaxer

En stor mängd mindre satellitgalaxer kretsar runt värdgalaxerna Vintergatan och Andromeda, som ligger 2,5 miljoner ljusår från varandra.

Vintergatan har cirka 50 satellitgalaxer. Stora magellanska molnet är den största, 163 000 ljusår bort.

Andromeda har minst 20 satellitgalaxer; M32 och M110 är de största. De är 6 500 respektive 17 000 ljusår breda.

I dag finns det dock varken stoft eller någon aktiv stjärnbildning i M32, som enbart är 6 500 ljusår bred – en blygsam storlek i jämförelse med Andromeda som har en diameter på drygt 100 000 ljusår.

M110 är 17 000 ljusår bred och vi kan se den på himlen ovanför Andromeda. Den är en elliptisk dvärggalax med cirka tio miljarder stjärnor.

Dessutom innehåller den ett stoftband som tyder på att där tills nyligen har ägt rum stjärnbildning.

GUIDE TILL ANDROMEDA

Stjernekort Andromeda
© Jesper Grønne, hvadihimlen.dk

SÅ GÖR DU

VAR OCH NÄR?

I oktober hittar du Andromeda och satellitgalaxerna högt upp på himlen. Vid midnatt står de i sydost, cirka 70 grader upp på himlen. Under nattens lopp flyttar de sig mot sydväst. De är synliga hela natten.

Det är nymåne den 6 oktober och vid den tiden stör ljuset från månen som minst. Det går att se Andromedas kärna med blotta ögat om det inte finns något artificiellt ljus i närheten.

SYNLIGHET?

Med en kikare kan du se att ljuset från Andromeda inte är skarpt avgränsat – i stället framträder det som ett mer “suddigt” objekt. Med hjälp av ett litet teleskop kan du tydligt se de båda satellitgalaxerna.