Shutterstock

Solstormar skapar färgglad ljusshow högt uppe i jordens atmosfär

STJÄRNGUIDE: Solstormar sänder ut en våg av partiklar som kraschar in i jordens magnetfält och får atmosfären att lysa upp i regnbågens färger. Fenomenet kallas norrsken och du kan uppleva den vackra kollisionen i större delen av norra Europa.

Om solstormar

Jordens magnetfält räddar våra liv varje dag. Det fungerar som en gigantisk sköld som får skadlig strålning från solen och universum att studsa bort igen.

Strålningens kollision med magnetfältet kan i vissa fall synas från jorden i form av syd- eller norrsken.

Fenomenet uppstår när solstormar skickar en våg av partiklar mot jorden. Partiklarna knuffar till magnetfältets fältlinjer och provocerar fram en ström av laddade partiklar i jordens atmosfär.

Ögat är känsligt för de gröna färgerna på natthimlen och därför ser polarskenet ofta svagt grönaktigt ut.

© Jesper Grønne, Hvadihimlen.dk

Strömmen skapar spänningsskillnader på flera hundra tusen volt mellan atmosfärens natt- och dagsida.

Om strömmen avbryts av lokala förhållanden kan det uppstå en kortslutning som får de laddade partiklarna att flytta sig mot jordens poler via fältlinjerna. Partiklarna kolliderar med syre- och kväveatomer cirka 90–400 kilometer ovanför jorden och sänder ut ett färgat ljus.

Guide till solstormarna

Norrsken syns vanligtvis i ­nordlig riktning.

© Jesper Grønne, hvadihimlen.dk

VAR OCH NÄR?

Polarsken kan upplevas hela vintern och i större delen av Nordeuropa. Du kan hålla ett öga på Polarskensaktiviteten, exempelvis på www.gi.alaska.edu under Aurora Forecast.

SYNLIGHET?

Håll koll på vädret i nordlig riktning. Vid klart väder kan du se polarsken som finns flera hundra kilometer längre norrut. Se till att ha fri sikt norrut – gärna på en lite upphöjd plats i landskapet.

Om du vill ta bilder bör du använda ett stativ. Använd ett normal- eller vidvinkelobjektiv och ställ in fokus manuellt, bländaren på 4-8, slutaren på 5–20 sekunder samt kamerans självutlösare.