Shutterstock

Satellit ska skjuta konstgjorda stjärnfall

En japansk satellit har lagt sig i omlopp runt jorden. Den ska skapa stjärnfall som varar längre och har fler färger än naturens egna.

Om du inte tycker att fyrverkerier inte är tillräckligt storslagna för den du ska fira går det att ordna ett regn av stjärnfall istället.

Det japanska företaget ALE har skickat ut en satellit i rymden som kan leverera stjärnfall på beställning. Satelliten är försedd med 400 små kulor som den ska skjuta ned mot jorden så att de brinner upp som stjärnfall i atmosfären.

Tanken är att en show ska bestå av 20 brinnande kulor, så satelliten har ammunition för att genomföra 20 meteorregn.

Meteorregn varar i flera minuter

Ett japanskt företag har utvecklat konstgjorda meteorer som brinner upp i atmosfären. De ska följa samma bana som naturliga meteorer, men visa sig i hela tio sekunder.

Shutterstock

Metallkulor skjuts iväg

Satelliten frisätter konstgjorda meteorer av metall på 400 kilometers höjd – samma höjd som rymdstationen ISS.

Shutterstock

Meteorer brinner upp

Meteorerna brinner upp i atmosfären när de når mellan 60 och 80 kilometers höjd.

Shutterstock

Lokala stjärnfall lyser upp

Stjärnfallen kan ses från jorden i ett cirkelrunt område med en diameter på 200 kilometer.

Shutterstock

Sammansättningen av de små kulorna är en affärshemlighet, men företaget meddelar att de är gjorda av samma material som de små naturliga meteorer som skapar stjärnfall på himlen – det vill säga metaller som järn och nickel och bergarter.

Dessutom garanterar företaget kulornas storlek på en centimeter innebär att det inte är någon risk att de når jorden.

Konstgjorda stjärnfall syns mycket längre

Istället brinner de upp i atmosfären då de faller från cirka 80–60 kilometers höjd – precis som naturliga meteorer.

Kulorna är lite tyngre än de flesta naturliga meteorer och rör sig därför långsammare, så de konstgjorda stjärnfallen kan ses i tre till tio sekunder.

Naturliga stjärnfall varar vanligtvis under en sekund. ALE experimenterar nu med att tillföra meteorerna ämnen så att deras satellit kan leverera stjärnfall i olika färger.

Satelliten ska bland annat ha en uppvisning över Hiroshima våren 2020.