NASA/Shutterstock

Krigarens bälte lyser starkt på himlen

December 2022: Orions ikoniska bälte består av tre ljusstarka stjärnor – eller hur ligger det egentligen till? Läs vår guide och se den välkända stjärnbilden på ett helt nytt sätt.

Om Orions bälte

Just nu lyser tre unga stjär­n­-sy­ste­m kraftigt på himlen: Alnitak, Alnilam och Mintaka. Tillsammans utgör de stjärnbilden Orions bäl­te.

Nästan samtliga totalt nio stjärnor är blå och därför förhållandevis unga. Ju yngre en stjärna är, desto varmare brinner den, vilket ger ett mer blåaktigt sken.

Förmodligen bildades dessa stjärnor för mellan fyra och tio miljoner år sedan. Äldre stjärnor – exempelvis solen, som är drygt 4,5 miljarder år – brinner svagare och lyser därför med ett mer gulaktigt sken än de unga stjärnorna.

Bakom fenomenet: Bältet består av olika stjärnor

Vid en första anblick består Orions bälte endast av tre stjärnor, men deras massa är så stor att de har dragit till sig mindre stjärnor.

© Digitized Sky Survey, ESA/ESO/NASA FITS Liberator

Alnitak

Alnitaks största stjärna är en blå superjätte, hela 20 gånger större än solen, och har två mindre stjärnor som kretsar runt sig.

© Digitized Sky Survey, ESA/ESO/NASA FITS Liberator

Alnilam

Alnilam är 50 gånger så stor som solen och till skillnad från övriga medlemmar i Orions bälte består Alnilam endast av en stjärna.

© Digitized Sky Survey, ESA/ESO/NASA FITS Liberator

Mintaka

Mintaka består förutom huvudstjärnan av fyra unga stjärnor, varav en brinner så starkt att den är vitglödande.

Samtliga stjärnor i Orions bälte bildades sannolikt i Orionnebulosan, som återfinns söder om Orions bälte. Men runt stjärnsystemet Alnitak finns också en nebulosa, den så kallade Flamnebulosan (NGC 2024). Där föds fortfarande nya stjärnor och den innehåller hundratals unga stjärnor.

Orions bälte ligger mel­lan cirka 700 och 1 300 ljusår från jorden – bara en hundradel av Vintergatans diameter – vilket astronomiskt sett i princip är i vår närhet. Stjärnbilden lyser därför så starkt på natthimlen att du kan se den med blotta ögat.

Guide till Orions bälte

Orions bælte stjernehimlen
©

VAR OCH NÄR?

Om du tittar åt syd-sydost den 15 december klockan 22 kan du se de tre stjärnsystemen som utgör Orions bälte, cirka 25 grader över horisonten.

SYNLIGHED?

Du kan utan svårighet se Orions bälte med blotta ögat då de starkt lysande objekten befinner sig mitt i den enorma konstellationen. Särskilt Mintaka lyser kraftigt på natthimlen.

Med hjälp av en handkikare syns stjärnorna än mer tydligt på himlen och det blir enklare att se detaljer omkring bältet, som exempelvis nebulosan runt Alnitak.