Shutterstock
Silhuett mot stjärnhimmel

Kommer stjärnorna på himlen att försvinna?

När astronomerna talar om för oss att universum expanderar – innebär det då inte att stjärnorna vid någon tidpunkt kommer att försvinna helt från jordens natthimmel?

Universums expansion kommer aldrig att orsaka att stjärnor försvinner från jordens natthimmel.

Nästan samtliga stjärnor vi ser från jorden befinner sig i vår egen galax, Vintergatan, och avståndet mellan stjärnorna i Vintergatan växer inte.

Universums expansion sker nämligen mellan de så kallade galaxhoparna. Inom galaxhopen dominerar gravitationskraften fortfarande och trumfar universums expansion. Det sker alltså inte någon expansion av avstånden mellan galaxerna i en galaxhop eller mellan stjärnorna i den enskilda galaxen.

Vi får fler stjärnor på himlen

Den största galaxen i vår lokala hop, Andromeda, kommer faktiskt hela tiden närmare Vintergatan i en hastighet på 110 km/s. Om cirka fyra miljarder år kommer de båda galaxerna att kollidera och börja flätas ihop.

Andromedas stjärnor fyller natthimlen

Om fyra miljarder år blir himlen mycket rikare på stjärnor när våra galaxer smälter ihop med Andromeda.

Natthimmel
© NASA/ESA/Z. Levay & R. van der Marel (STScI)/T. Hallas & A. Mellinger

1. Andromeda är en dimmig fläck

I dag är avståndet till vår granngalax Andromeda cirka 2,5 miljoner ljusår. Under en månlös natt går det att se galaxen med blotta ögat. Den framstår som en dimmig skiva på himlen.

Stjärnhimmel
© NASA/ESA/Z. Levay & R. van der Marel (STScI)/T. Hallas & A. Mellinger

2. Galaxerna möts

Om 3,75 miljarder år har Andromeda kommit så nära oss att den upptar en stor del av natthimlen. De båda galaxerna börjar nu flätas ihop och gravitationskraften förvrider dem båda i nya former.

Stjärnhimmel
© NASA/ESA/Z. Levay & R. van der Marel (STScI)/T. Hallas & A. Mellinger

3. Nya stjärnor fyller himlen

Om 3,9 miljarder år kommer hopflätningen att få stora mängder kosmiskt stoft och gas att samlas. Det sätter i gång bildandet av nya stjärnor, som kommer att göra natthimlen ännu ljusare.

Det kommer knappast att ske någon kollision mellan de enskilda stjärnorna, avstånden mellan är helt enkelt för stora för det, men antalet stjärnor på jordens natthimmel kommer att öka markant.

Nya stjärnor efterträder gamla

Vi kommer självfallet att förlora stjärnor på himlen efterhand som de brinner ut, men samtidigt föds det hela tiden nya stjärnor i de kosmiska nebulosor av stoft och gas.

Kosmisk nebulosa och stoft

Natthimlen förlorar stjärnor när de brinner ut, men de ersätts av nya stjärnor som föds i de kosmiska nebulosorna av stoft och gas.

© NASA/ESA & TScI

Först om triljontals år, när allt tillgängligt bränsle har förbrukats, blir natthimlen helt mörk. Men vid det laget har jorden sedan länge gått hädan.