Kan man se stjärnor på dagen från botten av en brunn?

Jag har hört att man på dagen kan se stjärnor från botten av en brunn. Stämmer det?

Flot stjernehimmel om natten
© Shutterstock

Det är korrekt – men det gäller endast ett par av de starkaste stjärnorna och planeterna. Om man ser på himlen i dagsljus, är det omöjligt att skilja mellan de ljuspartiklar som hör till en viss stjärna (signal) och de som tillhör den slumpmässigt varierande bakgrunden (brus).

I praktiken innebär det att de svaga signalerna från en stjärna smälter ihop med bakgrunden. Denna begränsning kan man kringgå genom att ändra signal/brusförhållandet. Det kan ske genom att man går ned på bottnen av en brunn eller tittar på himlen genom ett teleskop eller bara genom ett papprör.

Läs mer om hur stjärnor uppstår.