Shutterstock

Kan man få en stjärna uppkallad efter sig?

Det finns en del privata företag, som står redo att uppkalla en stjärna på himlen efter privatpersoner mot att dessa erlägger en summa pengar för detta erbjudande.

Dessa pengar är dock riktigt dåligt investerade, för det finns bara en officiell organisation vars beslut har någon betydelse i samband med namngivning av himlakroppar.

Det är den Internationella Astronomiska Unionen (IAU), som har beslutat att stjärnor såväl som stjärnhopar och galaxer bara har katalognummer och positioner på himlen.

Vissa starka stjärnor bär dock antika arabiska namn, och vissa har döpts i nyare tid, till exempel de båda huvudstjärnorna i stjärnbilden Delfinen. De heter Sualocin och Rotanev och har döpts efter en viss Nicolaus Venator.

Begränsningen gäller dock inte i vårt eget solsystem.

Är man den förste som upptäcker en ny himlakropp, och dess status för övrigt kan bekräftas, kan man inom mycket vida ramar tilldela objektet, som till exempel kan vara en asteroid, ett namn man väljer själv.

Det är alltså en god idé att börja studera astronomi, om man vill få en namne på himlen.

Läs mer om hur stjärnor uppstår.