Hur stora kan stjärnor bli?

Vilken stjärna är störst, och hur stora kan rymdens stjärnor egentligen bli?

Stjerner i galaksen
© Shutterstock

Vår egen stjärna, solen, är stor i förhållande till jorden, men annars är den inte så märkvärdig. Det finns mycket större stjärnor i universum.

Det gäller exempelvis jättestjärnan Aldebaran, som är omkring 45 gånger större än solen. I den absoluta tungviktsklassen finner vi emellertid superjättarna. En av de allra största är Betelgeuze i stjärnbilden Orion.

Den har en diameter på nästan en miljard kilometer – motsvarande ungefär 700 gånger solens storlek. Om Betelgeuze placerades där solen ligger idag skulle den omsluta alla de inre planeterna: Merkurius, Venus, jorden och Mars. Betelgeuze är så stor att det tar en timme för ljuset att passera stjärnan från ena änden till den andra!

Uppfattningen om Betelgeuzes storlek bygger dock på otillräcklig information, för i likhet med flera andra stora stjärnor har den en oskarp avgränsning. Dessutom har den dramatiska och oregelbundna variationer i sin fysiska storlek. Därför har den föreslagits som kandidat till en förestående stjärnexplosion.

Om Betelgeuze, som ligger 430 ljusår härifrån, verkligen är den största stjärnan, är givetvis omöjligt att säga. Det är svårt att mäta storleken på stjärnor, i synnerhet när de befinner sig långt härifrån – och omöjligt, om de befinner sig i andra galaxer. Man kan dock utgå från att Betelgeuze närmar sig övre gränsen för hur stora stjärnor kan bli.

För övrigt finns det inget klart samband mellan storlek och massa. Superjättarna består av en stor mängd gas med låg täthet, och det är inte särskilt svårt att hitta mycket mindre stjärnor, som är lika tunga.

Läs mer om hur stjärnor uppstår.