NASA

Hur bildas stjärnorna?

Ofattbara temperaturer, tidsrymder och energimängder är med i spelet när en ny stjärna bildas. Vi förklarar processen i fyra lättsmälta steg.

Först ett känt exempel:

En mellanstor stjärna som solen bildades när ett stort moln av gas och stoft drogs ihop för 4,6 miljarder år sedan. Därefter ökade tryck och temperatur, och stjärnan antändes när temperaturen i dess inre nådde upp till cirka tio miljoner °C. Solen kan brinna i cirka nio miljarder år efter att den bildades.

... och nu till de fyra överordnade stegen:

1. Moln av gas och stoft kollapsar

Ett stort moln av gas och stoft faller samman under sin egen tyngd. Molnet vrider sig allt snabbare runt om sig självt efterhand som det kollapsar.

N. Smith (University of California, Berkeley)/STScI/AURA/ESA/NASA & claus lunau

2. Tryck och temperatur stiger

I mitten av det förtätade molnet ökar trycket och temperaturen, i det att allt mer gas faller inåt. En så kallad proto­stjärna, som ännu inte antänts, uppstår.

N. Smith (University of California, Berkeley)/STScI/AURA/ESA/NASA & claus lunau

3. Atomer fusioneras

Gas fortsätter att falla in mot centrum av molnet. Efter cirka 100 miljoner år har tryck och temperatur nått så höga nivåer att väteatomerna i molnet fusionerar.

N. Smith (University of California, Berkeley)/STScI/AURA/ESA/NASA & claus lunau

4. Stjärnan antänds

Fusionen friger enorma mängder energi och stjärnan antänds. Planeter bildas av en liten del av materian som har lagt sig i en skiva runt stjärnan.

N. Smith (University of California, Berkeley)/STScI/AURA/ESA/NASA & claus lunau

Vill du nörda ned dig ordentligt i hur stjärnor uppstår, så kan du läsa mer om stjärnbildning här.