Shutterstock

Gigantiska pelare av gas skapar nya stjärnor

Augusti 2022: Örnnebulosans fenomenala pelare av stoft och gas tronar fram på sensommarhimlen. Och just nu har du ovanligt goda chanser få syn på den vackra nebulosan, om du vet vart du ska rikta blicken.

Om Örnnebulosan

Enorma pelare av gas och stoft – cirka 50 biljoner kilometer höga.

Örnnebulosan är födelseplats för nya stjärnor – och den liknar troligen den plats där vårt eget solsystem bildades för 4,567 miljarder år sedan.

Örnnebulosans täta pelare består främst av väte och kväve, och på Hubbleteleskopets enastående bild av nebulosan framträder grundämnena i gröna färger.

Örnnebulosans pelare – fotograferade av Hubble-teleskopet – är bara en liten del av den enorma nebulosan.

© Hubble Heritage Team/ESA/NASA

Örnnebulosan har kanske försvunnit

Forskare diskuterar nu om Örnnebulosans pelare fortfarande existerar.

Nebulosan ligger 7 000 ljusår från jorden, så vi kan bara se hur den såg ut för 7 000 år sedan. Ett enormt moln av stoft nära nebulosan kan vara en chockvåg från en supernova, som kan ha träffat pelarna för 6 000 år sedan.

Chockvågen kan ha förintat pelarna, men inte nödvändigtvis. Oavsett om det har hänt eller inte, så syns kollisionen från jorden först om 1 000 år, då ljuset når fram till oss.

Guide till Örnnebulosan

©

VAR OCH NÄR?

Den 27 augusti är det nymåne, vilket gör att ljuset från månen inte stör sikten. Örnnebulosan syns cirka 15 grader över horisonten i sydvästlig riktning timmarna efter solnedgång.

SYNLIGHET?

Örnnebulosan lyser relativt starkt och syns därför med en vanlig handkikare. Använd ett teleskop på mellan 30 och 40 centimeter om du vill se nebulosans pelare tydligt.

Vill du ta bilder av nebulosan ska du använda ett teleskop. Rikta teleskopet mot nebulosan och byt ut okularet mot en kameraadapter och en systemkamera.