Därför ser stjärnor ut som små kors på bilder

Stjärnor borde se ut som små prickar av ljus på ett stjärnfoto, men i stället ser de ut som små lysande kors med fyra strålande armar vinkelrätt mot varandra. Det finns det en bra förklaring till varför – och den driver astronomerna till vansinne.

De långa armarna kallas diffraction spikes.

© UH MARINE OPTION PROGRAM

Att stjärnor inte bara är små prickar av ljus utan ofta ses med fina strålar i fyra riktningar på fotografier beror på teleskopets konstruktion.

Vid fotografering av stjärnor används nästan alltid spegelteleskop – även kallade newtonteleskop efter Isaac Newton som uppfann tekniken år 1668.

Det inkommande ljuset reflekteras först av huvudspegeln längst bak i det rörformade teleskopet.

Teleskopets innanmäte skapar strålar

Huvudspegeln skickar ljuset mot den sekundära spegeln, som sitter mitt i röret och vinklar ljuset ut mot kameran.

Den sekundära spegeln monteras vanligtvis med fyra stag som fäster spegeln på insidan av röret.

Spåren av de fyra stagen sprider stjärnljuset i den speciella korsformen. Astronomerna gillar inte strålarna eftersom dessa kan dölja intressanta detaljer i bilden.