Lyste stjärnan kraftigt över Betlehem julaftonsnatt?

Enligt Bibeln lyste en stjärna extra starkt den natt då Jesus föddes. Kan det fenomenet förklaras naturvetenskapligt?

Betlehemsstjärnan

Betlehemsstjärnan er svår att identifiera astronomiskt

Den lysande stjärna som förkunnade Jesu födelse omtalas enbart i Matteusevangeliet. Sett med forskarögon ger texten knapphändig information, vilket gör det svårt att identifiera stjärnan som en astronomisk företeelse.

Osäkerheten om när Jesus egentligen föddes gör inte det hela lättare, men forskare har ändå hittat en mängd möjliga förklaringar till vad det var som ledde de tre vise männen på vägen. Bland de många förslagen finner man:

  • en komet

  • ett kraftigt stjärnfall

  • planeten Venus

  • en nova

  • en supernova

  • en sällsynt konstellation av starka planeter

Den sistnämnda förklaringen är enligt astronomer den mest möjliga teorin.

Utgjorde Jupiter och Saturnus tillsammans Betlehemsstjärnan?

En favorit är den extremt sällsynta trippelkombinationen mellan solsystemets två största planeter, Jupiter och Saturnus år 7 f.Kr. Inom loppet av sju månader passerade de båda planeterna nära varandra tre gånger, vilket enbart sker vart 900:e år.

Synen måste utan tvekan ha gjort ett starkt intryck eftersom planeters rörelser ansågs vara ett tecken från Gud. Årtalet för den astronomiska händelsen stämmer någorlunda överens med bibeltextens historiska information om Jesus födelse, som antagligen inträffade mellan år 8 och år 4 f.Kr.

Två teorier om Betlehemsstjärnan

I inforutorna till höger kan du läsa om två av forskarnas ledande teorier om stjärnan över Betlehem.