NASA

Är stjärnorna lika talrika som strandens sandkorn?

Jag har hört att det finns fler stjärnor i universum än det finns sandkorn på världens samtliga stränder. Kan det verkligen stämma, och hur beräknar man då antalet stjärnor?

En grupp astronomer vid Australian National University har sommaren 2003 uppskattat antalet stjärnor i universum till 70 triljarder – det vill säga en sjua följd av 22 nollor.

Astronomerna riktade några av världens kraftigaste teleskop mot mindre områden på himlen, varpå de sedan beräknade antalet stjärnor. De mätte bland annat ljusintensiteten och jämförde den med universums samlade ljusstrålning. Sedan var det bara en fråga om att multiplicera.

Enligt dr Simon Driver, som var med om att göra undersökningen, kan det korrekta antalet mycket väl vara större, eftersom sammanställningen endast omfattar galaxer som teleskop på jorden kan uppfatta. Till detta kommer dessutom att universum enligt de senaste kosmologiska teorierna är oändligt och därmed innehåller oändligt många stjärnor.

Läs mer om hur stjärnor uppstår.

Låt oss för en stund hålla oss till 70 triljarder stjärnor och jämföra det med antalet sandkorn. Sandkorn kan vara från 0,125 till 0,5 millimeter i diameter. Om vi förutsätter en genomsnittlig storlek på 0,25 millimeter, finns det i en kubikmeter sand 64 miljarder sandkorn.

Längden på världens stränder är svår att beräkna men en uppskattning säger 1,5 miljoner kilometer. Om varje strand i genomsnitt är 50 meter bred och är täckt av en meter sand kommer vi fram till att det på alla världens stränder finns 4,8 triljarder sandkorn.

Summa summarum: det hela stämmer – himlens stjärnor är talrikare än sandkornen på alla världens stränder, omkring 15 gånger så många. Bilden blir dock en annan om vi tar med öknarna: bara i Sahara har antalet sandkorn beräknats till 1800 triljarder!