Vilken planet har högst hastighet?

Alla planeter roterar runt solen, men vilken har högst fart?

Merkur i rummet
© Shutterstock

Merkuriusär med sin genomsnittliga hastighet på 47,9 kilometer i sekunden innehavare av solsystemets fartrekord. Orsaken är helt enkelt att Merkurius är solsystemets innersta planet och därför påverkas starkast av solens tyngdkraft. Där gäller den enkla lagen att en planets hastighet avtar proportionellt mot kvadratroten ur avståndet till solen. Lagen illustreras på ett bra sätt av solsystemets avlägsnaste planet, Pluto, som är ganska exakt 100 gånger längre bort från solen än Merkurius. Dess banhastighet är också tio gånger lägre än Merkurius – 4,749 kilometer i sekunden för att vara exakt.